Paper 118

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (117) overview next (119)

118 - TitleGeriye yayılma algoritmasındaki öğrenme katsayısının performansı
AuthorsHalife Kodaz, Selçuk Üniversitesi
Harun Uğuz, Selçuk Üniversitesi
Rıdvan Saraçoğlu, Selçuk Üniversitesi
Onur İnan, Selçuk Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personHalife Kodaz, hkodaz@selcuk.edu.tr, 03322412232213
Main Fields
Other Main Fieldsyapay sinir Ağları
Abstract + KeywordsYapay sinir ağlarındaki geriye yayılma algoritmasında yer alan öğrenme katsayısı parametresi temelde eğitim hızını belirlemektedir. Katsayı arttıkça arama adımları büyümekte buna karşın hassas sonuç elde etme ihtimali azalmaktadır.
Bu çalışmada ise çok katmanlı ileri beslemeli bir yapay sinir ağı kullanılarak harf tanıma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ağın eğitiminde ise geriye yayılma algoritması kullanılarak eğitimdeki öğrenme katsayısının performansı incelenmiştir. Farklı öğrenme katsayısı değerleri için iterasyon sayıları ve rasgele bir örüntünün (Bozuk herhangi bir harf) tanınmasındaki ağın başarısı gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Geriye yayılma algoritması, Yapay sinir ağı, Öğrenme katsayısı, harf tanıma
Remarks

prev (117) overview next (119)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente