Paper 14

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (13) overview next (15)

14 - TitleElektronik Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri ve Uygulamaları
AuthorsOrhan Alav, Süleyman Demirel Üniversitesi
PC MemberYes
Contact personOrhan Alav, orhan@sdu.edu.tr, 0246.2111129
Main Fields4. Elektronik Kutuphaneler
Other Main Fields
Abstract + Keywords “Elektronik Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri”

                                
                                                                        
                                                 Uzm. Orhan ALAV*
                                                                 Orhan@sdu.edu.tr
URL: http://library.sdu.edu.tr/orhan/alav.html


                 Özet

        Dünyadaki teknolojik değişim, birey ve toplumların değişimlerini gölgede bırakacak şekilde ilerlemektedir. Bu değişim uygarlığın tümünü etkileme sürecindedir. Günümüzde dünyada üretilen ve kullanılan bir çok teknoloji ve ürün küreselleşen dünyanın ortak malı olmuştur.
        Çalışmamız; gelişen teknolojiye bağlı olarak kütüphanelerin (bilgi ve enformasyon merkezleri) klasik anlamdaki konumlarının değişerek, elektronik ortamdaki dijital kütüphanelerin gelişimi bilime ve eğitime katkı yönüyle ortaya konmaktadır.
        
        Bilginin üretilip depolandığı, saklandığı ve tekrar kullanıma sunulduğu yerler olan kütüphaneler günümüzde devasa bilgi merkezleri haline dönüşmüşlerdir. Günümüzde kitapların (basılı yayınlar) bir kısmı kağıt baskıdan çıkarak sanal ve saydam yapılı materyallere (CD, CD-ROM, DVD, VCD vb.) aktarılarak elektronik kitap formatı haline dönüşmüşlerdir. Bu gelişmeyle birlikte kütüphaneler de elektronik ortama doğru taşınma yoluna girmişlerdir. Böylelikle duvarsız sayısal (dijital) kütüphaneler doğarak intra / internet bilgisayar ağları ile birlikte kütüphaneler insanlığın hizmetine girmiştir. (Sayısal kütüphaneler ile ilgi detaylı bilgi alt konularda teknik olarak belirtilmiştir.)
Remarks

prev (13) overview next (15)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente