Paper 34

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (33) overview next (35)

34 - TitleDijital İmza Ve Hukuki Değerlendirmesi
AuthorsMehmet Emin Özgül, Pamukkale Ünv. İİBF. Kamu Yön. Bölümü
PC MemberNo
Contact personMehmet Emin Özgül, emino76@yahoo.com, 02582412095
Main Fields1. Temel Bilisim Egitimi
Other Main Fields
Abstract + Keywords
Dijital İmza Ve Hukuki Değerlendirmesi
        
Günümüzdeki teknolojik gelişmeler hukuk düzeninin gerektirdiği tüm hukuki korumaların sanal ortamda da sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Sanal ortamın niteliği birtakım hukuki boşlukların doğmasına elverişlidir. Bu durum usul hukuku ve bilhassa ispat hukuku açısından düzenlemeler yapılmasını gerektirmektedir. Borçlar Kanunumuz, sözleşmeleri kanunda açıkça bir şekil şartı öngörülmedikçe hiçbir şekle tabi tutmamıştır. Kanunda yazılı şeklin arandığı hallerde imza el yazısı ile atılmalıdır. İmzanın yerine geçecek işaretler ağır koşullara bağlanmıştır. Kanunda şeklen bir şarta tabi olmayan sözleşmeler ise internette rahatlıkla kurulabilecektir. Ancak bunların hem kuruluşu esnasında doğabilecek sakatlıklar hem de kurulduktan sonraki ispata ilişkin zorluklar interneti hukuki yönden güvensiz hale getirebilecektir. Dolayısıyla bir hukuk boşluğu sorunu doğacaktır. Hukuki boşluğun doldurulması ise internetin özgürlük alanına bir müdahaleden çok hak ve özgürlüklerin korunması adına yapılacak kabul edilebilir bir düzenleme şeklinde anlaşılmalıdır. Bu konudaki hukuk boşluğu modern hukuk sistemlerinde acilen giderilmeye çalışılmakta ve farklı hukuki çarelere başvurulmaktadır. Bu çarelerin en başında dijital imza gelmektedir.
Dijital imza şifreleme tekniklerinden birisidir. Dijital imza gönderilen tüm verilerin imza sahibi kimseden sadır olduğunun ispatına yarayacaktır. Dijital imza hem internet ortamındaki güvenlik sorunu hem de ispat hukuku açısından büyük önem taşımaktadır. Dijital imza elektronik olarak düzenlenmiş bir veri topluluğunun özetlenerek şifrelenmesidir. Bu şifre sadece imza sahibince bilinir ve imzanın oluşturulması yine elektronik ortamda bir çip kartı üzerine yerleştirilmiş şifreler yoluyladır. İmzanın bu kısmı gizli olan kısmıdır. Dijital imzanın, imza sahibinin daha önceden aldığı, kanunun öngördüğü bir sicile kaydedilmiş olan bir şifresi daha vardır. Bu şifre, imza atılacak verilerin alıcısı tarafından bilinen bir şifredir. Alıcının sahip olduğu kontrol programı alınan verilerle birlikte şifreyi kontrol etmekte, verileri deşifre ederek değişime uğrayıp uğramadığını tespit etmektedir.
Dijital imzanın E-Ticaret ve diğer özel hukuk sözleşmelerini ispat açısından kolaylaştıracağı açıktır. İşin teknik kısmının, gerekli olan altyapının hazırlanmasının ardından uygulamaya geçilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Elektronik İmza, simetrik ve asimetrik anahtar,sertifika sağlayıcı kuruluş, onay kurumu,E-imza kanunları
Remarks

prev (33) overview next (35)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente