Akademik Bilişim 2003

3-5 Şubat 2003, Çukurova Üniversitesi, Adana 

Konferans Programı

 Son Sürüm   30 Ocak 2003

 


 

 

3 ŞUB 03

Salon A

Mithat Özsan Büyük Salon

Salon B

Mithat Özsan Küçük Salon

Salon C

Ziraat F. İ.Akif Kansu Salonu

Salon D

Kütüphane ÇEAŞ Salonu

Salon E

Mithat Özsan Amfi I

Salon F

Mithat Özsan Amfi II

8.30-9.30 

Kayıt

9.30-10.30

Açılış Konuşmaları

 

Z.Cebeci (AB’03 Yerel Kr. Bşk)

M.Akgül (AB’03 Kurul Asbaşkan)

Y.Kekeç (Ç.Ü. Rektörü)

G.Erbatur (TBMM Adana M.V.)

 

 

 

 

 

Linux I
Mandrake Kurulumu, O.Küçük, 

Linux Kullancıları Derneği (LKD)

10.30-11.00

Çay/Kahve 

11.00-12.30

Davetli Bildiri I

 

122 Internet Ekonomisinin Neresindeyiz?

S. Baysan (Cisco Systems)

 

167 E-posta Güvelnliğinde Son Gelişmeler, A. Levi (Sabancı Ü.)

Kampus Ağları I
72
Genişalan Hücresel İletişim: LMDS, O. Sümer (Bekdata)

 

80, Hücresel Erişim, ATM ve Kablosuz Ağ Altyapısı: Geleceğin Bilgisayar Ağ Uygulaması ve Uygulama Önerileri

R.Çölkesen, Y.Kaplan, A.Acar (Beykent Ü., Tiks, Setra)

 

93, Eğitimde Ad-Hoc Ağlar ve Buluetooth Teknolojisi, R. Sokullu, E. Karatepe (Ege Ü.)

Teknoloji I
 22,
Sağlık Enformasyon Teknolojilerindeki Gelişmeler, (Meteksan)

 

33 Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin Geleceği, B.Dinler, Ö.Köktürk (Birim)

 

E-Kütüphane I

(SEMİNER)

 

9 Yazılı Kültürel Mirasın Sayısal Korunması, Sayısal Koleksiyonlar ve Yönetimi, S.Aytaç (Işık Ü.)

 

 

MS1 Microsoft Windows Server 2003, M. Eraydın (Microsoft)

MS2  Microsoft ISA Server ve Guvenlik, M. Eraydın (Microsoft)

 

 Linux II
Sistem Güçlendirme

F. Özavcı

Linux Kullancıları Derneği (LKD)

12.30-14.00

Yemek

14.00-15.30

Davetli Bildiri II

 

Avrupa Birliği 6. Çerceve Programı
A. Küçükçınar (TÜBİTAK BİLTEN)

Güvenlik
131 Güvenli Dağıtılmış Günlük Sunucusu, E. Anuk ve ark. (ODTÜ)

 

125 Sun Solaris BSM (Basic Security Module) Grafik Arayüzü, Y.K.Tuncel, A. Özgit (ODTÜ)

 

20 Güvenlik Duvarı Çözümü Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler, E. Karaaslan (Ege Ü.)

 

70 Kampüs Ağlarında Köprü-Güvenlik Duvarı (Bridge Firewall) ve Transparent Proxy, V.Sönmez, İ.Kavak (SDÜ)

Tip Bilişimi I
140 Tıp Eğitiminde Bilişim, Tıp Bilişimi Eğitimi, M.Sincan (Tıp Bil.Der.)

 

141 Dünyada Tıp Bilişimi, K.H. Gülkesen (Akdeniz Ü.)

 

142 Türkiyede Tıp Bilişimi, T.Turgay (Pleksus)

 

143 Dünyada ve Türkiye'de eSağlık, T.Enünlü (Tepe Teknoloji)

E-Kütüphane II

(OB: D.Atılgan)

 

26 Elektronik Tezler ve Elektronik Tez Hizmetleri I (ÇALIŞTAY)

 

Elektronik Tezlere Erişim Modelleri, M.Boz (Ulakbim)

 

H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü Elektronik Tez Arşivi, M.E.Küçük (Hacettepe Ü.)

 

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Tezler Veritabanı, F.Kürüm (Bilkent Ü.)

 

Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Tezler Veritabanı, A. Aldemir (Sakarya Ü.)

 

MS3 Microsoft Yazılım Geliştirme Platformu: Visual Studio .NET, M.Eraydın (Microsoft)

Linux-III

LDAP

Ö. Y.  Karabıyık

Linux Kullancıları Derneği (LKD)

15.30-16.00

Çay/Kahve

16.00-18.00

Ulakbim I


85 Elektronik Bilgi Hizmetleri ve Ulakbim, T. Yılmaz, ULAKBİM

Eğitim I


 1
Web Tabanlı Öğretmen Destek:FEDS Yaklaşımı, B. Cavas, T.Kesercioğlu (9Eylül Ü.)

 

42 Temel Bilgisayar Kullanımı Derslerinde Öğretici Tutumunun Öğrenmeye Etkisi, M.Böyükata ve ark. (YozgatFEF)


45
Web Tabanlı Öğretimde Etkileşim, M.C.Şahin (Çukurova Ü.)

 

18 Uzaktan Çevrimiçi (Online) Eğitimin Tasarımı, İşletilmesi ve Değerlendirilmesi, G.Kurubacak (AÜ AÖF)

 

13 Web Tabanlı Öğretim Sistemlerinde Sunucu Performansı, O.Torkul, İ.C.Karadoğan (Sakarya Ü.)

 

17 Uzaktan Eğitimde Yahoo Platformu, K.K.Şanlı (SDÜ)

Tıp Bilişimi II
 145
Türkiye'de Kullanılan HBYS’lerin Dökümü ve Değerlendirilmesi, N.Dizdar (TıpBD)

 

 146 Hastane Bilgi Sistemi Veritabanında Hız Kazancına Yönelik Sorgulama Optimizasyonu, M.S.Özkaya ve ark. (Akdeniz Ü.)

 

3, Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, T.Güneş (GOP Ü.)

 

 

81 Tıp Eğitiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımı, M. İ. Safa Kapıcıoğlu, M.Bulun (Selçuk Ü.)

 

 4 Çukurova Üniv. Tıp Fak. Öğrencileri ve Öğretim Elemanlarının Tıp ...., E.Akpınar ve ark. (Çukurova Ü.)

 

 96 Tıpta Veri Ambarları Oluşturma ve Veri Madenciliği Uygulamaları, E.Kaya ve ark. (Selçuk Ü.)

 

117 Genetik Algoritmalarla Makine Öğrenmesi İçin Tıbbi Verilerden Hipotez Uzayı, S.Toprak ve ark. (Selçuk Ü.)

E-Kütüphane II

(OB: D.Atılgan)

 

26 Elektronik Tezler ve Elektronik Tez Hizmetleri–II (ÇALIŞTAY)

 

Sabancı Üniversitesi Kütüphanesi Tezler Veritabanı, A.Çapa (Sabancı Ü.)

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphanesi Tezler Veritabanı, F.Köker (Süleyman Demirel Ü.)

 

YÖK Dokümantasyon Merkezi Tez Veritabanı, E.Yılmaz (YÖK)

 

Java Eğitim
Java - I

Java Eğitim 1. Bölüm

A.Kaldıroğlu

Linux-IV
Ağ Yönlendirme

S. Köylü

Linux Kullancıları Derneği (LKD)

20.00

Kokteyl +Döner (Çukurova Üniversitesi Sosyal Tesisleri)

 

4 ŞUB 03

Salon A

Mithat Özsan Büyük Salon

Salon B

Mithat Özsan Küçük Salon

Salon C

Ziraat F. İ.Akif Kansu Salonu

Salon D

Kütüphane ÇEAŞ Salonu

Salon E

Mithat Özsan Amfi I

Salon F

Mithat Özsan Amfi II

9.00-10.30

Ulakbim II


Operasyonel
Problemler

 

134 ODTU Yerleşkesinde Antivirüs Çözümleri, İ.Çalışır (ODTÜ)

Yüksek Başarım
 114
Paralel Hesaplama Kütüphaneleri (Mpi, Pvm) ve Linux Ağında Çalıştırılmaları, A.A.Kanmaz (İTÜ)

 

66 15 Node-Beowulf Cluster'da Örnek Bir Fiziksel Uygulama, D.Kaleci (İnönü Ü.)

 

49, Bilgisayar Tabanlı Görselleştirmede Paralel Uygulamalar, H.Kaya, M.Kaplan (İTÜ)

Teknoloji II

 

164  Unbreakable Linux, S. Göktaş (Oracle) 

 

161 Websphere Nedir? H.Kornes (IBM) 

 

E-Kütüphane III

(OB: T.Yılmaz, Çukurova Ü.)


14 Elektronik Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri ve Uygulamaları, O.Alav ve ark. (SDÜ)

 

28 Arşiv Belgelerinin Bilgisayar Ortamına Aktarılması (Elektronik Kütüphanecilik),M.Göçmen ve ark. (SDÜ)

 

37 Bilimsel bilgiye erişim önemi ve Türkiye eğitim araştırmaları veri tabanı, D.Atılgan (Ankara Ü.)

MS4 Microsoft Mesajlaşma Platfomu: SharePoint Portal Server, M.Özçilingir (Microsoft)

 

MS5 Microsoft Mesajlaşma Platfomu: Exchange Server ve Conferencing Server, M.Özçilingir (Microsoft)

Linux-V
Programlamaya Giriş

S. Köylü

Linux Kullancıları Derneği (LKD)

 

10.30-11.00

Çay/Kahve

11.00-12.30

Davetli Bildiri III 

 

103 Türkiye Kaynaklı Bilimsel ve Teknik Makalelerin Sektörel, Bölgesel ve Konu Dağılımı ve Türkiye'nin Dünyadaki Yeri, S. Çakır (TÜBİTAK/ODTÜ)


129 Akademik Etik ve Internet,O.Tekelioğlu (Bilkent Ü.)

E-Üniversite I

 87 STARS, Öğrenci Transkript ve Ders Kayıt Sistemi, Açık Kaynaklı Bir İnternet Uygulaması, E.Özcan ve ark. (Yeditepe Ü.)

 

100 Türkiye’deki Üniversitelerde İnternet Tabanlı Akademik Kayıt ve Not Takip Sistemleri, E.Özcan (Yeditepe Ü.)

 

110 Çevrim İçi Sınav Sistemi Uygulamaları,  E.Yenilmez ve ark. (Çukurova Ü.)

 

133 Campus ONLINE: Öğrenci bilgi ve web üzerinden kayıt sistemi, S.Kuru, M.Yıldız (Işık Ü.)

Teknoloji III

119 Mobil Kampüs Uygulamaları, A.Erdal (Cisco Systems)

 

75 Kampüs ve Geniş Alan

Ağlarında Trafik Kontrol Yöntemleri ve Bant Genişliğinin Verimli Kullanımı, G.Gündüzalp ve ark. (Sekom)

E-Kütüphane IV

(OB:M.E.Küçük, Hacettepe Ü.)

 

132 Proquest -SAFARI Elektronik Kitaplar, S.Akova (Gemini)

 

160 Dökümantasyon Yönetiminde Yeni Trendler, T.Terzigil (Bilgitaş)

 

 

MS6 Microsoft Windows 2000 Terminal Servisleri, M.Özçilingir (Microsoft)

 

Linux-VI
Masaüstü

D. Fişek

Linux Kullancıları Derneği (LKD)

12.30-14.00

Yemek

14.00-15.30

Üniversite Web Sayfaları
Nasıl Omalı?

(OB: E.Derman)

 

5 Üniversite Web Sayfalarında Tasarım ve İçerik Yönetimi, O.Ö.Özener, B.Pak (İTÜ)

 

43 Web Sitesi İçerikleri Yönetim Sistemleri, M.Durcan (Koç Ü.)

 

150 Web Sayfalarında Görsel Tasarım Sorunları, O.Aygün (Hacettepe Ü.)

 

B.Pak (İTÜ)

M.Keçecioğlu (KSÜ)

 

Eğitim II
 
24 Temel Bilişim Sertifikasyonuna Akademik Bir Yaklaşım:ECDL, A.Tüfekçi, S.Sunay (Gazi Ü., TBD)

 

65 Web Tabanlı Etkin Bir Ders Yönetim Sistemi nin Geliştirilmesi, O.Gökçöl(Bahçeşehir Ü.)

 

138 Çevrimiçi Ortamda Paylaşılabilir İçerik Geliştirme, Z.Karakaya, A.Yazıcı (Atılım Ü.)

 

102 Tam Öğrenme Stratejisinin Bilgisayar Destekli Uygulanması Üzerine Bir Çalışma, E.Yenilmez ve ark. (Çukurova Ü.)

 

 

Teknoloji IV


124 Ses ve Verinin Buluşması: Network Telephony, O.Tezel (3Com)

130 Kampüs İletişiminde Wireless ve xDSL Çözümleri, V.Tarhan (Datateknik)

 

154 Servis Kalitesi Sağlanmasında Yaklaşımlar, E.Öztürk (Servus)

 

E-Kütüphane V

(OB: A.Çelik, Hacettepe Ü.)
63 Internet üzerinden  Araştırma Yöntemlerinin Etkin Kullanılması, E.Karaaslan, T.Çelik (Ege Ü.)

 

52 Elektronik Müzik Kütüphanesi, B.Coşkun ve ark. (Selçuk Ü.)

 

104 Elektronik Ders Kaynakları ve Bir Uygulama, H. Yenikurtuluş  (İstanbul Bilgi Ü.)

 

149 Üniversitelerin SCI’deki Yayınlarının Sorgulanması, S.Kandırmaz (Çukurova Ü.)

 

 

PHP-1

PHP Eğitim Semineri

1 Bölüm

 H.Doğan, F. Tiryaki (Türkiye PHP Grubu)

Linux-VII

Syslog

H. Ümit Ezerçe

Linux Kullancıları Derneği (LKD)

15.30-16.00

Çay/Kahve

16.00-18.00

İçeriği Nasıl Arttırız?
OB: H. Bingöl

 

Güvenlik
 
8 Internet Güvenlik Sorunları ve Denetimi: Masumiyet Yitiriliyor mu? İ.Güneş, B.Salıcı (Çukurova Ü.)

 

162 Ulusal Bilgi Güvenliği Denetimi ve e-Devlet : Ulusal Bilgi Güvenliğinin Güvenirliliği, S.Kondakçı (Çankaya Ü.)

 

64 Bilgi Güvenliğinin Sağlanmasında Yöntemler ve Etkin Kullanımı, O.Fındık, T.Saday (Selçuk Ü.)

 

97 Türkiye Akademik PKI Altyapısı ve e-Posta Güvenliği, M.H.Dilek, İ.Kahramankaptan (Ulakbim)

Tarımsal Bilişim I

OB: Y.Bek (OMÜ)


155 Tarımsal Bilişim: Dünü, Bugünü ve Geleceği, K.Sındır (Ege Ü.)


155 Tarım İşletmelerinde Bilişim, A.Gül (Çukurova Ü.)

 
155 Tarım Paydaşları Ağı Yaklaşımı, K.Erdoğan (Cine Tarım)

 

155 Tarımsal Veritabanları Üzerine Bir Değerlendirme, Z. Cebeci (Çukurova Ü.)

 

127 Gen Dizi Analizleri İçin Yazılımlar, Y.Tahtalı ve ark. (Çukurova Ü.)

E-Kütüphane VI

(OB: E.Derman, Ankara Ü.)

  
38 Ulusal Elektronik Kütüphaneye Doğru (PANEL)

 

E. Derman (Ankara Ü.)
A. Karataş (Ankara Ü.)
Y. Tonta (Hacettepe Ü.)
E. Kaynak (ULAKBİM)
E. Erkan (Milli Kütüphane)
P. Erzurumluoğlu (Türk Kütüp. D.)

 

Java- 2

Java Eğitim Semineri

2. Bölüm,

A.Kaldıroğlu

Linux-VIII

Başarı Öyküleri

M. Karakaplan

H. Akkoç

H. Yüce

Linux Kullancıları Derneği (LKD)

 

20.00

Adana Akşamları (Cafe Dam, Balcalı, Adana)

 

5 ŞUB 03

Salon A

Mithat Özsan Büyük Salon

Salon B

Mithat Özsan Küçük Salon

Salon C

Ziraat F. İ.Akif Kansu Salonu

Salon D

Kütüphane ÇEAŞ Salonu

Salon E

Mithat Özsan Amfi I

Salon F

Mithat Özsan Amfi II

9.00-10.30

 

165 Üniversitelerde Kullanılan Lisanslı Yazılımlar, Y. A. Altun (ODTÜ)

e-Üniversite II
36 Osmangazi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Altyapı Projesi, Y.Özarslan (Osmangazi Ü.)

 

50 E-Kampüs: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Adaptasyon Projesi

İ.Köksal ve ark. (KTÜ)

 

157 Lisansüstü Başvuru ve Değerlendirme Bilgi Sistemi, A.Altun ve ark. (ODTÜ)

 

48 Döküman Yönetimi, S.Tan (ITS)

Teknoloji V
 120
Üniversite-Cisco Akademik İşbirliği, A.Erdal (Cisco Systems)

 

169 Kampüs ve IP Telephony Çözümleri, İ. Aşık (Avaya)

Sosyal Boyutlar
 84
Kırsal bölgelerin kalkinmasinda internetin rolü, C.Yaşar (KSÜ)

 

139 Internet Kafelerin (Dijital Kütüphaneler) Egitim Amaçli Kullanimi, Ç.Gümüş,M.Taşpınar (Fırat Ü.)

 

128 Dijital Çağda İletişime Yeni Yaklaşımlar, A.G.Kırçıl, T.Karagüler (Beykent Ü.)

 

122 Türkiye'deki Yabancı Dil Öğretme Ve Öğrenmede Karşılaşılan Sorunları ... Internet Kullanımı O.Aslan (Çukurova Ü.)

 MS7

Microsoft Veritabanı Platformu: SQL Server

C. Güven (Microsoft)

Linux-IX

PGP Kullanımı

F. Özavcı

Linux Kullancıları Derneği (LKD)

10.30-11.00

Çay/Kahve

11.00-12.30

Davetli Bildiri IV

 

 41 Akademik Bilgi Hizmetlerinin Kişiselleştirilmesi, Y.Tonta (Hacettepe Ü.)
163 GRID Hesaplama

T. Okay (Sun Microsystems)

Araştırma
 12
Bilgi Teknolojileri Araştırmaları ve Avrupa Birliği Destekleri, C.Dolanbay (Meteksan)

 

99 Web Teknolojilerinin Karşılaştırılması, M.Kara ve ark. (Çukurova Ü.)

 

105 Bilgisayarla İlgili Disiplinler ve Farklılaşma Gereği, M.Kırlıdoğ, M.Ağaoğlu (Marmara Ü.)

 

 

Ulakbim III

İstenmeyen Trafik

 

Ç. Yücel (Koç Ü.)

C. U. Ayfer (Bilkent Ü.)

Uydu, Telsiz ve LAN

 

7 VSAT Uydu Sistemleri ile Internet Erişimi ve Ağ Güvenliği, RB.Arkış, F.Duman (Bilten)

 

19 Bilgisayar Aglarinda Uydu Sistemleri, A.H.Zaim (İstanbul Ü.)

 

111, Bilgisayar Ağları Üzerine Yapılan Araştırmalardan Bir Kesit, E. Seymen ve ark. (Beykent Ü.)

 

168 Türkiyede Telekomünikasyon İletişim Teknolojileri, Ö.Kuzu, F.Sarcan (Türk Telekom, Adana)

 

FreeBSD Eğitimi

 

31 FreeBSD'nin Kurulumu, K.Kibrit, O.Kırık (Mersin Ü.)

 

32 FreeBSD'de IPFIREWALL ile Güvenlik, O. Kırık, K.Kibrit (Mersin Ü.)

Linux-X
Terminal Sunucusu

B.Metin

Linux Kullancıları Derneği (LKD)

12.30-14.00

Yemek (Çukurova Üniv. Merkezi Kafeterya

14.00-15.30

Ulakbim IV


Akademik Ağ

Eğitim III

 

106 E-eğitim? Hemen yarın başlayalım!, Y.O.Devres ve ark., (İTÜ)


 
54 Bilgisayar ağı teknolojileri uzmanlığı eğitimi, Ö.Can ve ark. (Ege Ü.)

 

123 Böte Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretim Tasariminda Karşilaştiklari Güçlükler, B.Acat ve ark. (Osmangazi Ü.)

 

71 Web Tabanlı Eğitimde Streaming Medya, İ.Arabacı (Datatraining-ETG)

 

E-Üniversite III

101 Öğretim Yazılımlarının Zekileştirilmesi: Bir Değerlendirme Makinesi, U.Yavuz, S.Karaman (Atatürk Ü.)

 

60 Burs Bilgi ve Degerlendirme Yazılımı, S.Pehlivan, Z. Öncü (Bilkent Ü, SDÜ)

 

148 Söz Dizimsel Başarıya Ulaşma Yolları, G.Tüm, S.Kandırmaz (Çukurova Ü.)

 

115 Web Üzerinden Uzman Sistem Tasarımı, O.İnan ve ark. (Selçuk Ü.)

E-iş
 
6 Uluslararası Teknolojik Bilişim Standartlara Göre Kktc'deki Elektronik Bankacılığın Düzeyi Üzerine Bir Analiz, O.Şafak (Yakındoğu Ü.)

 

98 İşletmelere İçin Bir E-Learning Sistemi Geliştirme Modeli, Ü.Özen, S.Karaman (Atatürk Ü.)

 

76 Elektronik-Ticaret kapsaminda sanal magaza sistemi, H.Uğuz (Selçuk Ü.)

 

 

34 Dijital İmza Ve Hukuki Değerlendirmesi, M.E.Özgül (Pamukkale Ü.)

 

PHP-2

PHP Eğitim Semineri

2 Bölüm

 H.Doğan, F. Tiryaki (Türkiye PHP Grubu

Linux-X1
DNS ve Bind

D. Gündüz

Linux Kullancıları Derneği (LKD)

15.30-16.00

Çay/Kahve

16.00-18.00

Temel Bilişim Eğitimi

 

F. İkiz (Ege Ü.)

H. Bingöl (Bogaziçi Ü.)

M. Kılınç (M.Kemal Ü.)

M. Karakaplan (İnönü Ü)

O. Devres (İTÜ)

H. Balık (Fırat Ü.)

 

 

62 İ.T.Ü Bilişim Enstitüsü' nde Temel Bilişim Eğitimi, G.Taşkın ve ark. (İTÜ)

 

65 Web Tabanlı Bir Ders Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, O.Gökçöl ve ark. (Bahçeşehir Ü.)

 

E-Üniversite IV


126 Internet’e Dayalı Uzaktan Eğitim’de Sanal Referans Hizmeti, N.M.Şentürk, T.Karagüler (Beykent Ü.)

 

152 Akademik Ve İdari Personel Otomasyon Programı, S.Kandırmaz (Çukurova Ü.)

 

137 Web Ortamlı Ege Üniversitesi Telefon Rehberi (Egetel), A.Önal, MC Yakuoğlu(Ege Ü.)

 

 10 Optik Form Ölçme ve Değerlendirme Sistemi, B.Topan, H.Balık (Fırat Ü.)

 

 15 Üniversite Maaş Otomasyonu, Y.Kaya, R.Tekin (Yüzüncüyıl Ü.)

 

Tarımsal Bilişim II

OB: T.Kesici (YÖK, Ank.Ü.)

 

156 Tarımsal Bilişim Politikaları (PANEL)

 

Z.Cebeci (Çukurova Ü.)

A. Gül (Çukurova Ü.)

Z.Akgün (Keynet A.Ş.)

A.Barut (ZMO, Adana Şb)

A.Koç (TZYMB, Adana Şb)

H.Arıoğlu (Adana Çiftçi Birliği)

K.Erdoğan (Cine Tarım)

M.Güler (Doğu Akdeniz Zeytin Bir)

 

Kampus Ağları II


 74 Sanal IP kullanılan Kampüs ortamında DNS kullanımı, A.Baykal (Dicle Ü.)

 

 116 Terminal Sunucu Yapının Üniversitelerde Uygulanması, E.Germen (Anadolu Ü.)

 

 56 Openwebmail Kurulumu, S.Hajikuliev,E.Şener (Ege Ü.)

 

73 Kampuslararası Uzaktan Eğitim İçin Kurulacak Video Konferans Sistemi Tasarımı, A.Varol, R.Daş (Fırat Ü.)

 

69 Bir uygulama alanında Türkçe metnin anlambilimsel gösterimi

O. Kardeş (Beykent Ü), T. Güngör (Boğaziçi), E Kipman (Beykent Ü.)

 

Java - 3

Java Eğitim Semineri

3. Bölüm,

A.Kaldıroğlu

Linux-X11

Dosya Sistemleri

S. Köylü

Linux Kullancıları Derneği (LKD)

20.00

Gala Yemeği (Çukurova Üniversitesi Sosyal Tesisleri)

 

 

Slot renk açıklamaları : Davetli Bildiriler Bildiriler Çalıştay/Panel Çözüm/Teknoloji Sunumları Eğitim Seminerleri Sosyal Programlar/Aralar