Aktif Katılım Çağrısı


AKADEMİK BİLİŞİM 2003
3-5 Şubat 2003
Çukurova Üniversitesi
Adana

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2003 konferansı düzenlenmiştir. Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve bu konularda katkı bekliyoruz.

Ana Konular
 

Eğitim Seminerleri
 • Temel bilişim eğitimi
 • Kampus Bilgisayar Ağları
 • Yazılım Geliştirme Ortamları
 • Araştırmada Bilişim
 • İnternet servislerinin çalıştırılması
 • Elektronik kütüphaneler
 • Ulusal ve Kurumsal Ağ yapıları
 • Üniversite bilişim sistemleri
 • Yüksek başarımlı hesaplama
 • Grid ve Kümeleme teknolojileri
 • Medikal bilişim
 • Tarımsal bilişim
 • Uzaktan Eğitim
 • İnternet destekli eğitim

 • Ağ Yönetimi
 • Sistem Yönetimi
 • Sistem Güvenliği
 • Web kurulumu ve Yönetimi
 • Açık kaynak yazılımları
 • DNS
 • E-posta sistemleri
 • İçerik Yönetim Sistemleri
 • Web - Veritabanı arayüzü
 • Perl, PHP, Python, F
 • Tarama Mekanizmaları
 • Samba, Mars
 • SGML, HTML, TeX, pdf
 • CORBA

Konferans dili Türkçe'dir. Yurt dışından gelen konuklar İngilizce konuşacaklardır.

Her türlü iletişim için :
bilgi@ab.org.tr       http://ab.org.tr/


Destekliyen STK'lar: TKD UNAK TurkMIA


Ana Sayfa
bilgi@ab.org.tr