Paper 103

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (102) overview next (104)

103 - TitleE-İş Uygulamaları: Internet Ortamında ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi
AuthorsAli Coşkun Dalgıç, Gaziantep Üniversitesi
Ersin Akay, Gaziantep Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personAli Coşkun Dalgıç, dalgic__at__gantep.edu.tr, +903423601200
Main Fields
Other Main FieldsKalite Yönetim Sistemleri
Abstract + KeywordsBirçok kurum ve kuruluş fonksiyonel yönetim modellerine sahip olmakla birlikte, müşteri ve tedarikçisinin yanı sıra dağıtım ve servis etkinliklerinde iletişimden kaynaklanan birçok maliyetlere katlanmak zorundadır. Bu maliyetlerin yüksekliği birçok orta ölçekli kurum ve kuruluş tarafından göz ardı edilebilmektedir. Internet protokolleri ile oluşturulan programlar ve elektronik uygulamalar bu maliyetlerin en az seviyelere daha etkin bir şekilde ulaşmasını sağlar. Kalite yönetim sistemlerinin temel hedefi minimum maliyetlere daha etkin bir şekilde ulaşmaktır. “Toplam Kalite Yönetimi”’nin temel taşlarında olan müşteri odaklılık, tedarikçilerle işbirliği ve sürekli iyileştirme en etkin şekilde Internet ortamında sağlanabilir. ISO 9000:2000 Kalite yönetim sistemi de bu ilkelerden oluşan bir yapıya sahiptir.
Bu çalışmada, kalite yönetim sisteminin gerektirdiği şartlar, birçok modülün birlikte çalıştığı alt programlar ile tümleşik bir yapı oluşturur. Bu modüller;

•        Dokümantasyon ve kayıt sistemi
•        Organizasyon ve iletişim sistemi
•        Müşteri ve tedarikçi değerlendirme sistemi
•        Kaynak yönetim sistemi
•        Üretim planlama ve kontrol
•        Stok yönetimi ve kontrol
•        Proje yönetim sistemi
•        Veri değerlendirme sistemi
•        Sürekli iyileştirme

Bu modüller sunucu taraflı bir script dili (PHP, ASP) ile bir veri tabanı yönetim sisteminin (MySQL, PostgreSQL) bağlantılı olarak çalıştığı ara yüzlerin kullanıldığı bir yapı içerisinde olup, sistem içerisindeki kullanıcıların geniş yetkilere sahip oldukları ara yüzlerin bulunduğu, dış müşteri ve tedarikçiler ile dağıtım ve servis gibi bağlantıların ise daha az yetkilerinin olduğu ön yüzlerden oluşmaktadır. Sistem yöneticisi tüm verilerin organizasyonunu yapabildiği gibi sistem dahilinde yeni yapılanmaları da gerçekleştirmektedir.
Remarks

prev (102) overview next (104)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente