Paper 11

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (10) overview next (12)

11 - TitleKampus Yerel Ağı
Authorsirfan sağdınç, Sabancı Üniversitresi
PC MemberNo
Contact personirfan sağdınç, irfan__at__sabanciuniv.edu, 2164839190
Main Fields2. Kampus Bilgisayar Ağları
Other Main Fields
Abstract + KeywordsKampus Yerel Ağı

Sabancı Üniversitesi (SU), eğitimine başlamadan önce tüm kullanıcılarının en hızlı şekilde ve sürekli olarak bilgiye

ulaşmalarını sağlayabilmek için, hızlı, ölçeklenebilir ve yönetilebilir bir ağ altyapısı oluşturmayı hedeflemiş ve üç aşamada

gerçekleştirilen kampus yerel ağ projesinin (SU-Net) tamamlanması ile, İstanbul-Tuzla?da bulunan kampusta yaklaşık 9500 adet

Internet bağlantı noktası 7X24 çalışır duruma getirilmiştir. Bu kablolu ağ erişim ortamına ek olarak tüm açık alanlardan

kablosuz erişim olanağı da sağlanmış ve tüm kullanıcılara sunulmuştur.

Yaygın erişim olanağı sayesinde, dizüstü bilgisayarlı öğrenciler, yurt odalarından, sınıflardan, Bilgi Merkezinden

(kütüphane) Internet?e ve SU bilgi kaynaklarına her an erişebilmektedirler. Kurulu ağ altyapısı ile tüm eğitim

aktivitelerinde, yönetsel süreçlerde ve akademik araştırmalarda bilgi teknolojisi olanaklarının kullanımı mümkün olmuş ve

faydaları gözlenmiştir.

Kampus yerel ağı, "Gigabit Ethernet" teknolojisi ile güçlü bir taşıyıcı sistem olarak tasarlanan bir omurga (backbone)

etrafında oluşturulmuş olup, tüm ağ aktif birimlerinin hızlı fiber optik kablolar aracılığı birbirlerine bağlanması genel bir

prensip olarak benimsenmiş ve uygulanmıştır. Kurulum çalışmaları sırasında kampus binaları arasında ilerideki ihtiyaçları da

karşılayacak şekilde en az 12 çift fiber optik kablo döşenmiştir. Tercih edilen esnek kablolama yöntem ve ekipmanları (kablo

kanalları, sonlandırma elemanları, vb.) ile gelecekte yeni ve daha hızlı fiber/bakır kabloların en hızlı şekilde kullanıma

açılması mümkün olabilecektir. Kullanıcı bilgisayarlarına ağ bağlantısı sağlamak amacıyla, uç prizlerine kadar CAT-6

standardındaki bakır kablolar kullanılmıştır. CAT-6 kablolar sayesinde, aktif birimlerdeki yapılabilecek küçük değişiklerle,

kullanıcı bilgisayarlarına kadar 1Gbps kapasiteler götürülebilecektir.

SU-Net omurgası, güçlü birer Cisco yönlendiriciye (8540) sahip üç ana merkezin 4GB?lik kapasite ile birbirlerine bağlantısı

ile oluşturulmuştur. Kampus binalarından gelen ana bağlantılar, kendilerine en yakın olan, en az iki omurga noktası ile

bağlıdır. Bu yedekli yapı ağ bağlantısında sürekliği arttırmakta ve bağlantının şekline bağlı olara haberleşme kapasitesini

arttırmaktadır. Diğerlerinden farklı olarak, sunucu sistemlerinin üzerinde bulunduğu aktif birim bu üç omurga cihazı ile

bağlantılıdır. Böylece hem ağ bağlantısında süreklilik hem de en kısa yoldan sunuculara erişim olanağı sağlanmıştır.

Yerel ağ üzerindeki kullanıcı uçları, üzerinden bağlantı yapacak kullanıcı grubuna veya ihtiyaca göre farklı VLAN (Virtual

Lan) üzerinde bulunmaktadır. VLAN kullanımı ile ağın performansı arttırılmış olup, aynı zamanda birer güvenlik duvarı olarak

görev yapan omurga üzerinde, çeşitli ağ bölgeleri arasında güvenlik ilişkileri tanımlayabilmek mümkün olmuştur. VLAN'lar ile

tanımlanmış ağ bölgeleri, EIGRP (Enhenced Interior Gateway Protocol) yönlendirme protokolü ile birbirleri ile

haberleşmektedir.

Hareketli dizüstü bilgisayarların yoğun olarak kullanıldığı yerel ağ üzerinde IP (Internet Protocol) adreslerinin atanması

otomatik olarak (DHCP-Dynamic Host Configuration Protocol) gerçekleştirilmektedir. IP adres atamalarındaki güvenliğin

sağlanması ve kayıt işlemlerinde LDAP(Light Weight Directory Access Protocol) kullanılmakta olup, sadece kayıtlı

kullanıcıların ağ uçlarını kullanabilmeleri sağlanmıştır.

Kablolu erişimin yanı sıra, 802.11b standardındaki kablosuz ağ erişim altyapısı oluşturulmuştur. Kablosuz erişimde

güvenliğin sağlanması amacıyla yine LDAP'ta kayıtlı bilgiler taban alınarak erişim sağlayan VPN (Virtual Private Network)

sistemi kullanılmaktadır.

Mevcut yerel ağın Internet bağlantısı, biri kampusta bulunan çanak anten üzerinden olmak üzere 4 farklı servis sağlayıcı

aracılığı ile sağlanmakta olup, tüm uçlarda ve kablosuz ağın kapsadığı tüm açık alanlarda her an Internet erişimi mümkündür.

Kampus yerel ağı 2000 yılında, Interpro tarafından düzenlenen yarışmada Yılın İletişim Projesi ödülünü de almıştır.

Remarks

prev (10) overview next (12)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente