Paper 118

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (117) overview next (119)

118 - TitleUNIX SİSTEMLERDE KULLANICI GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER
AuthorsÖzgü Can, Ege Üniversitesi BİTAM Network Yönetim Grubu
Baki Murat Bozkurt, Ege Üniversitesi BİTAM Network Yönetim Grubu
PC MemberNo
Contact personÖzgü Can, ozgucan__at__bornova.ege.edu.tr, +90 232 342 32 32 / 222
Main Fields14. Güvenlik
17. Ağ ve Sistem Yönetimi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsUNIX SİSTEMLERDE KULLANICI GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER
Arş. Gör. Özgü Can, Arş. Gör. Baki Murat Bozkurt
Kampus Network Yönetim Grubu
Ege Üniversitesi
35100, Bornova, İzmir, Türkiye.
ozgucan__at__bornova.ege.edu.tr, bozkurt__at__bornova.ege.edu.tr

Özet
Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma Uygulama Merkezi (BİTAM) Kampus Network Yönetim Grubu üniversitemizin tüm internet servislerini sağlamakta ve kampus ağını yönetmektedir. Üniversite içerisinde yer alan, kampüsteki tüm kullanıcılara, mail, web ve ftp hizmeti sunan tüm sunucu sistemler Unix/Linux platformlarında çalışmaktadırlar. Bu hizmetlerden faydalan kullanıcıların çoğunun, bilişim bilgi düzeylerinin çok yeterli olmaması; çeşitli güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Sistem Yöneticileri, güvenlik konusunda yoğun çalışmalar yapmalarına rağmen, bu çalışmalar tek başına yeterli değildir. Kullanıcıların da üzerlerine düşen görevler vardır. Çünkü kullanıcılar kendi güvenliklerini ihmal ederek sistemde de çeşitli açıklara sebebiyet verebilmektedirler. Kullanıcıların kendi kişisel güvenliklerini sağlamış olmaları, sistem yöneticilerinin iş yükünü de hafifletecektir. Bu açıdan bu bildiride, bilişim konusunda uzman olmayan kullanıcılara yardımcı olmak, onları bilinçlendirmek ve kendi güvenliklerini sağlamaları amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle Unix İşletim Sistemi tanıtılmış, gelişim süreci anlatılmış, sistemlere yapılabilecek saldırılardan söz edilmiş, kullanıcının parola seçimi ve seçilen parolanın güvenliğinin sağlanması üzerinde durulmuş, güvenli bağlantı çözümleri anlatılmış, dosya sistemi güvenliği örneklenmiş, son olarak kullanıcıların dönemsel olarak yapmaları gereken kontrollerden ve almaları gereken önlemlerden bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Unix İşletim Sistemi, Unix Güvenliği, Bilişim Eğitimi, Parola ve SSH.
Remarks

prev (117) overview next (119)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente