Paper 14

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (13) overview next (15)

14 - Title"YER YUVARLAĞI" KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYARLI ve GELENEKSEL ÖĞRETİM UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
AuthorsMustafa CİN, KTU GİRESUN EĞİTİM FAKÜLTESİ
İdris ENGİN, KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ebru GENÇTÜRK, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PC MemberNo
Contact personMustafa CİN, mcin28__at__ktu.edu.tr, 05334556024
Main Fields
Other Main FieldsBilgisayar Destekli Öğretim
Abstract + Keywords“YER YUVARLAĞI” ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYARLI VE GELENEKSEL ÖĞRETİM UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet

Araştırma, Bilgisayar destekli öğretim ile geleneksel öğretim yöntemlerinin “Yer Yuvarlağı” konusunun öğretimindeki etkililiğini karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Lise 1. sınıfa devam eden 15 yaş grubuna ait 45 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Bu öğrencilerden biri deney (N=22), diğeri kontrol (N=23) olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Konu deney grubuna bilgisayarla öğretilirken, kontrol grubuna geleneksel yöntemlerle (anlatım, soru-cevap, gösteri) öğretilmiştir. Ön ve son testlerden elde edilen veriler t testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, konunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin geleneksel öğretim yöntemlerinden daha etkili olmadığını göstermiştir. Bilgisayarla öğretim yönteminin daha etkili ve verimli şekilde uygulanabilmesi için çeşitli tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Öğretimi, Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimi, Geleneksel Yöntem, Bilgisayarla Öğretim


AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTIVENESS OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION AND TRADITIONAL TEACHING METHODS IN TEACHING OF THE TOPIC “EARTH SPHERE”

Abstract

The aim of the study is to compare computer-assisted instruction and traditional teaching methods in terms of the effectiveness of teaching the topic “Earth Sphere”. Forty five secondary school students, aged 15, were included to the study. A control group (N=23) and an experimental group (N=22) were used in the study. The experimental group was taught via computer, while the control group was taught using traditional teaching methods such as lecture, question-answer and demonstration methods. The data was collected from pre and post tests and it was analysed using t-test. The results showed that computer assisted instruction is not more effective than the traditional teaching methods. Suggestions are made to improve the quality of teaching and learning in geography.

Key Words: Geography Education, Computer Assisted Geography Education, Traditional Method, Teaching with Computer
Remarks

prev (13) overview next (15)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente