Paper 142

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (141) overview next (143)

142 - TitleYÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMADA "PERFORMANCE ANALYZER" KULLANARAK PROGRAM PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ
AuthorsSevda Üsküplü, İstanbul Teknik Üniversitesi , Bilişim Enstitüsü
PC MemberNo
Contact personSevda Üsküplü, sevda__at__be.itu.edu.tr, 2122857077-123
Main Fields8. Yüksek Başarımlı Hesaplama
Other Main Fields
Abstract + KeywordsMühendislikte karşılaşılan birçok problemin çözümünde,
özellikle de yüksek hesaplama maliyeti gerektiren
problemlerde, paralel algoritmaların kullanılması çoğu zaman
bir zorunluluktur. Ancak, programlama tekniği zayıf olan kodlar
genellikle paralel hesaplama aşamasına geçişte sorun oluşturmaktadır.
Bu nedenle paralel hesaplamaya geçmeden önce problemin çözümü için
yazılan bilimsel kodun ayrıntılı şekilde incelenmesi gerekmektedir.
Ayrıca paralel olarak yazılan programlar için de performans ölçümünün
yapılmasına gereksinim duyulmaktadır.
Bu çalışmada, herhangi bir bilimsel problemin çözümü için yazılan bir
kodun performansının nasıl incelenebileceği üzerinde durulacak ve bu bağlamda
``Performance Analyzer'' gerecinin nasıl kullanılacağına değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Performans Analizi, yüksek başarımlı hesaplama
Remarks

prev (141) overview next (143)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente