Paper 15

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (14) overview next (16)

15 - TitleThe Role of Technology in Teaching and Learning Mathematics
AuthorsTuba Gokcek, Karadeniz Technical University
PC MemberNo
Contact personTuba Gokcek, tubagokcek__at__hotmail.com, 462-228 29 62
Main Fields10. Internet Destekli Eğitim
13. Yeni Teknolojiler
Other Main FieldsTeknolojik araçlar ve eğitim
Abstract + KeywordsÖZET

Bu çalışmada Matematik eğitim öğretiminde teknolojinin rolü üzerinde durulmuştur. İlk bölümde, matematik öğretirken hangi teknolojik araçlardan faydalanıldığına değinilmiş, daha sonra teknolojinin neden önemli olduğu National Council of the Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) teknoloji ilkelerine parelel olarak örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde eğitimci, öğretmen ve ebeveyn olarak eğitimde teknolojinin yeri ve önemi konusunda sorumluluklarımızı bilmemiz gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Matematik Eğitimi, NCTM, Dinamik Yazılımlar, Bilgisayar


ABSTRACT

In this study, the role of technology in teaching and learning of mathematics was examined. In the first section, it is mentioned that which technological tools can be used in teaching mathematics, and then align with the NCTM technology principles, why technology is important in education was explained by examples. Consequently, some suggestions on importance of technology have been made to the educators, teachers and parents.

Key Words: Technology, Mathematics Education, NCTM, Dynamic Software, Computer
Remarks

prev (14) overview next (16)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente