Paper 165

Generated: Tue Feb 17 20:10:06 2004

prev (164) overview next (166)

165 - TitleTarımsal Bilişim
AuthorsAykut Gül, Çukurova Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personAykut Gül, aykutgul__at__cukurova.edu.tr, 0322 3387056
Main Fields
Other Main FieldsTarımsal Bilişim
Abstract + KeywordsTarımsal Bilişim Oturumu
Son yıllarda tarım sektörü ekonomik krizin nedeni olarak gösterilemeye çalışılmış ve verimsiz çalışmakla eleştirilmiştir. Tarımın stratejik ve sosyal boyutunun yanısıra ekonomik anlamda da ülkeye katkıda bulunması kaynakları daha etkin kullanmasına bağlıdır. Bu da ancak bu sektörde bilişim teknolojilerinin kullanımı ile mümkündür.
Bu oturumuda ilgili kesimlerin katılımı ile tarımsal bilişimin ülkemizdeki yeri ve yapılabileceklerin neler olduğu konularında bildiriler sunulacak ve tartırşmalar yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Bilişim, Agroenformatik.
Remarks

prev (164) overview next (166)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente