Paper 172

Generated: Tue Feb 17 20:10:06 2004

prev (171) overview next (173)

172 - TitleBilgisayarlı Hekim İstek Girişi Sistemleri
AuthorsTayfun Enünlü, Tepe Teknolojik Servisler AŞ.
PC MemberNo
Contact personTayfun Enünlü, tenunlu__at__tepeteknoloji.com.tr, 312-2919100
Main Fields5. Medikal Bilişim
Other Main Fields
Abstract + Keywordsİlaç tedavisi hataları (medication errors) ve advers ilaç etkileri (adverse drug events - ADEs) yaygın görülen, maliyetleri yüksek ve klinik olarak önemli problemlerdir. İlaç uygulaması aşamasında da pek çok hata yapıldığını gösteren doğrudan gözlem araştırmaları olmasına karşılık; biri erişkinlerde, diğeri çocuklarda yapılan iki önemli araştırma ilaç tedavi hatalarının yaklaşık yarısının ilaç isteği aşamasında yapıldığını göstermiştir. En önemli ilaç tedavisi hataları ilaç dozunu, doz aralıklarını veya uygulama yollarını yazmama veya hatalı ilaç dozu yazma olarak saptanmıştır. Advers ilaç etkileri bir ilacın kullanımı sonucu ortaya çıkan hasarlardır. İlaç tedavisi hataları ve advers ilaç etkileri üzerinde yapılan sistem bazlı analizler, ilaç tedavisi isteği sistemlerinde yapılacak değişikliklerin, özellikle de klinik karar destek sistemleri (clinical decision support systems - CDSSs) ile desteklenen bilgisayarlı hekim istek girişi (computerized physician order entry - CPOE) sistemlerinin ilaç tedavisi ile ilgili tıbbi hataları azaltabileceğini göstermiştir.
Bu alanda yapılan çeşitli çalışmalara ve ABD gibi ülkelerde kamu tarafından zorunlu tutulmasına rağmen CPOE sistemlerinin kullanımı henüz sınırlıdır. Bu sunumda, genel olarak önlenebilir tıbbi hatalar ve yol açtığı sorunlar; ilaç tedavisi hatalarının nedenleri ve çözüm önerileri; CPOE sistemlerinin ilaç tedavisi hatalarının tıbbi ve mali sonuçlarının azaltılması üzerindeki etkileri ve CPOE sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili temel hususlar hakkında bilgi verilecektir.
Remarks

prev (171) overview next (173)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente