Paper 19

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (18) overview next (20)

19 - TitleXSL Dönüºümleri ve Biçimleme
AuthorsDeniz KILINÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Alp Kut, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
PC MemberNo
Contact personDeniz KILINÇ, dkilinc__at__deu.edu.tr, 05324850616
Main Fields10. Internet Destekli Eğitim
13. Yeni Teknolojiler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsXSL teknolojisi, bir “XML Uygulaması” dır. W3C çalıºma kurumu tarafından geliºtirilen XSL, temelde, HTML sayfalarını formatlamada kullanılan CSS dosyalarına benzer, fakat CSS’e göre çok daha güçlü ve esnektir. XSL teknolojisinin, XML dökümanları üzerinde gerçekleºtirebileceği iºlemler, filtreleme (Filtering), hesaplama (Arithmetic Calculation), birleºtirme ve sıralama (Ordering)’dır. XSLT ve XPath, XSL dili bünyesinde kullanılan teknolojilerdir. XSLT dili, XML dökümanlarının, baºka XML dökümanları olmak üzere, HTML sayfalarına, WML sayfalarına, PDF (Portable Document Format), CSV vb. formattaki dökümanlara veya Delphi, Java vb.dillerin kaynak kodlarını içeren dosyalara dönüºtürülmesini sağlar. XSLT, XML dökümanının dönüºümü için ilk önce belgeyi ayrıºtırarak ağaç yapısı oluºturur ve oluºan ağaç yapısını kök elemanından baºlayarak tarar, son olarak da XSL biçimleme dosyasında bildirilen kurallara göre dönüºüm iºlemini gerçekleºtirir. Ağaç yapısındaki düğümler, XML dökümanındaki, elemanlar, özellikler, eleman-özellik metinleri, yorum satırları ve iºlemsel komut satırlarıdır. Dökümanın en üstünde kök düğümü ve onun altında alt-eleman düğümleri yer alır. Diğer düğümler, özellik, metin, yorum satırı, iºlemsel komut satırı düğümleridir. XSLT dönüºüm ve biçimleme iºlemlerinin tek bir XML kaynağı üzerinden yapılması, yazılım geliºtiricilerinin iºlerini kolaylaºtırmakta, standardizasyonu sağlamakta, platform bağımsız formatlama sunmakta ve maliyetleri azaltmaktadır.         
Remarks

prev (18) overview next (20)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente