Paper 21

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (20) overview next (22)

21 - TitleÖğrenim İçeriklerinin Paketlenmesi
AuthorsCeyda Cimilli, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
PC MemberYes
Contact personZeynel Cebeci, zcebeci__at__cukurova.edu.tr, 322 3387002
Main Fields9. Uzaktan Eğitim
10. Internet Destekli Eğitim
11. Yazılım Geliştirme Ortamlari
Other Main FieldsE-Öğrenim (E-Learning)
Abstract + KeywordsIMS Global Learning Consortium tarafından geliştirilen “IMS İçerik Paketleme Spesifikasyonu (IMS Content Packaging Specification)”, ders veya dersler koleksiyonu gibi öğrenim materyallerini sistemler arası işletilebilir, dağıtılabilir biçimde paketlemek üzere tanımlama yolları veya yöntemlerini açıklayan bir spesikasyondur. İçerik paketleme, çevrim-içi öğrenim materyallerinin tanıtımı, yapısı, konumu ve bazı özel içerik tiplerinin tanımlanması üzerine odaklanmıştır [1]. İçerik Paketleme Spesifikasyonu’nun üç belgeden oluşan son sürümü olan “Final Version 1.1.2 of the IMS Content Packaging Specification” Ağustos 2001’de yayınlanmış olup sürüm 1.1.3 taslağı üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.

İçerik Paketleme Spesfikasyonu, temel olarak içerik üreticileri, öğrenim yönetim sistemi geliştiricileri, bilişim platformu geliştiricileri ve öğrenim servis sağlayıcılarını hedeflemektedir. IMS İçerik Paketleme Spesifikasyonunun XML formatını kullanarak tanıtılan ve paketlenen öğrenim materyalleri spesifikasyonu destekleyen sistemler üzerinde çalıştırabilecek durumdadırlar. Öğrenim materyali geliştiricileri geliştirmiş oldukları ürünleri, tüm uyumlu sistemler tarafından sorunsuz olarak kullanılabileceğinden emin olarak dağıtabilmektedirler. Bu nedenle, geliştirilen ürünler sistemler arası işleyebilirlik nedeniyle farklı sistemlere sorunsuz dağıtılabildiğinden daha geniş bir kitleye ulaşarak daha büyük bir pazar bulabilmekte ve böylece yapılan yatırımların verimliliği artmaktadır.

Spesifikasyonlar ve standartlar bu denli önemli olmasına karşın yaygınlaşmayı sağlamak için kavramdan uygulama aşamasına geçilmesi gerekir. Bu nedenle, spesifikasyonların uygulamalarını sağlayacak yazılımlar veya araçlara da gereksinim vardır. Bu çalışmada, bir JISC, UK[3] projesi olarak yürütülen bir çalışmada geliştirilen yazılım ürünü olan IMS Paket Düzenleyici’yle içerik paketleme uygulamasının nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.
RemarksBu çalışma bir eğitim semineri niteliğinde verilecek, standartlara uyumlu bir çevrim-içi ders paketleri yaratmaya giriş olarak sunulacaktır.

prev (20) overview next (22)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente