Paper 40

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (39) overview next (41)

40 - TitleE-kütüphane; avantajlar, teknik ve yasal sorunlar
AuthorsAyhan Kaygusuz, İstanbul Teknik Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personAyhan Kaygusuz, kaygusuz__at__itu.edu.tr, 212 2853596
Main Fields4. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin kütüphaneler üzerindeki en önemli iki etkisi şunlardır:
1. Kütüphaneler tarafından klasik yöntemlerle kullanıcıya sunulan içerik çok hızlı bir biçimde elektronik formata aktarılmış,
2. Bu içerik mekandan bağımsız olarak ağ üzerinden yaygın biçimde kullanıcılara sunulmuştur.
Bu gelişmeler sonucu son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle üniversite kütüphanelerinde gözle görülür bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim çeşitli adlarla adlandırılmakla birlikte "sanal kütüphane" bu adlandırmalardan en anlamlısı gibi görünmektedir.
Klasik yöntemlerle sınırlı sayıda basılı dergiye ve az sayıda basılı veya stand alone CD-ROM formatında veritabanına erişim sağlayabilen kütüphaneler artık çok sayıda derginin tam metin içeriğini elektronik olarak ve ağ üzerinden kullanıcılarına zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın sunabilmektedirler.
Son yıllara kadar ülkemizdeki genel anlayışın bir yansıması olarak kütüphanelere önem verilmemesi davranışı da önemli bir değişime uğramış ve üniversitelerin gelişiminde kütüphanelerin rölü algılanmaya başlanmıştır.
Bu olumlu gelişmelere karşın kütüphanelerin önünde önemli teknik ve yasal sorunlar bulunmaktadır. Kütüphanelerin biraraya gelerek sağladıkları "çok sayıda yayına daha uygun koşullarda erişim" olanağı Kamu İhale Kanunu'nun getirdiği zorluklar nedeniyle tehlikeye girmiştir. Ayrıca Üniversitelerin sahip olduğu internet altyapısısının yetersizliği, kütüphanelerde yeterli sayıda uzman bulunmayışı, kullanıcıların abone olunan veritabanlarını kullanırken anlaşma koşullarını gözardı etmeleri gibi sorunlar şu anda yaşanmakta olan sorunlara birkaç örnek olarak verilebilir.
Remarks

prev (39) overview next (41)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente