Paper 48

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (47) overview next (49)

48 - TitleBİLİŞİM ÇAĞINDA HALK KÜTÜPHANELERİ
AuthorsEnder BİLAR, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
PC MemberNo
Contact personEnder BİLAR, enderb__at__trakya.edu.tr, 0-284-2354013
Main Fields4. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBİLİŞİM ÇAĞINDA HALK KÜTÜPHANELERİ

Ender BİLAR
T.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

        Bilgi kullanımı, düşünmenin, belleğin, dünyayı izleme yolunun bir parçası olan “Bilgi”den belirli amaçlarla yararlanma anlamına gelmektedir.
İnsanoğlu ürettiği bilgileri tarihi aşamalar içerisinde kil tabletlerinde, papirus ve parşömen rulolarında saklayarak kullanmışlardır. Daha sonraki yıllarda kağıdın bulunması ve 1450 yılında matbaanın icad edilmesiyle üretilen bilgi hızla çoğaltılabilme ve paylaşılabilme sürecine girmiştir.
1940’lı yıllarda hızlı sanayileşme ile birlikte teknoloji alanındaki yoğun gelişmeler günlük hayata bilgisayarın girmesini sağlamıştır. Böylece günümüz insanının ilgisi sanayiden bilgiye yönelmiş, bilgi temel sermaye ve ana güç olmuştur. Bilgi ve Bilgi teknolojilerindeki değişimler insanlığın hayal edemeyeceği bir hızla gelişerek yepyeni bilgi hizmetlerini yaratmıştır. Yerel bilgi merkezleri konumundaki halk kütüphaneleri de bilgi teknolojilerindeki bu hızlı gelişimi bilgi kullanıcılarına sunabilmelidirler. İlk yıllarda işçi sınıfına okur-yazarlığın kazandırılması, geliştirilmesi, halkın kendini geliştirmesi amaçlarıyla kurulan halk kütüphaneleri, düşünce özgürlüğünü benimsemesi, fırsat eşitliğine olanak tanıması nedenleri ile demokrasinin toplumun her kesimine yerleşmesine yardımcı olarak, gelişmiş ülkelerde modern vatandaşlık anlayışının temel taşlarından birini oluşturmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER:
Bilgi, Bilgi Teknolojileri, Halk Kütüphaneleri,
Remarks

prev (47) overview next (49)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente