Paper 54

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (53) overview next (55)

54 - TitleÖğrenme Sistemlerinin Tasarımında Kavram Haritaları, Öğrenme Nesneleri ve Eğitim Yönetim Sistemlerinin Rolü
AuthorsMehmet Emin Mutlu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi
Gökhan Deniz Dinçer, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi
Muhammed Recep Okur, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi
Serap Şişman, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi
PC MemberNo
Contact personGökhan Deniz Dinçer, gddincer__at__anadolu.edu.tr, 05057717449
Main Fields9. Uzaktan Eğitim
10. Internet Destekli Eğitim
11. Yazılım Geliştirme Ortamlari
Other Main Fieldse-öğrenme
Abstract + KeywordsÖğretici ders yazılımlarında ders içeriklerinin, aktarılacak olan kavramlar şeklinde, kendi içinde anlamlı en küçük dilimlere ayrılması ve öğrencilerin bu kavramlar arasında kolayca geçişler yapabilmelerinin sağlanması, sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Bütün bir ders programının kapsadığı kavramlar kümesi arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için kavram haritaları tekniğinden yararlanılır. Cornell Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Joseph D. Novak tarafından 1960’larda geliştirilen kavram haritaları tekniği, yeni kavramların öğrenilmesinde daha önceden öğrenilmiş olan kavramların önemini vurgulayan bir kurama dayanmaktadır.

Öğrenme nesneleri yazılım mühendisliğindeki nesne tabanlı yaklaşımların e-öğrenme ortamlarında kullanılması için gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda ortaya çıkmışlardır. Kavram haritaları tekniğiyle elde edilen bilgi öğeleri, diğer kavramlarla olan öncelik ilişkileri ve ölçme-değerlendirme işlevleriyle donatılarak, tekrar kullanılabilir akıllı öğrenme nesnelerine dönüştürülürler.

Çok sayıda öğrenme nesnesinden oluşan elektronik bir eğitim ortamında, kullanıcıların bireysel öğrenme özelliklerine uygun olarak biçimlenebilen bir eğitsel sürecin gerçekleşebilmesi için, öğrenme nesnelerinin öğrenme yönetim sistemiyle uygun iletişimi kurabilmesi gerekmektedir. Öğrenme nesnelerinin öğrenme yönetim sistemleriyle olan iletişimlerinin standartlaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaların başında SCORM (Paylaşılabilen İçerik Nesnesi Başvuru Modeli) gelmektedir.

Bu çalışmada e-öğrenme sistemlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesinde kavram haritaları, öğrenme nesneleri ve öğrenme yönetim sistemleri arasındaki süreçsel ilişki incelenmektedir.

Anahtar sözcükler: e-öğrenme, kavram haritaları, öğrenme nesneleri, öğrenme yönetim sistemi
RemarksSunum Gökhan Deniz Dinçer tarafından yapılacaktır.

prev (53) overview next (55)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente