Paper 56

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (55) overview next (57)

56 - TitleE-Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerimiz
AuthorsYrd.Doç.Dr. Cem S. Sütçü, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dr. Erhan Akyazı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
PC MemberNo
Contact personErhan Akyazı, eakyazi__at__marmara.edu.tr, 05364159893
Main Fields6. Üniversite Bilişim Sistemleri
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzet:
Bu çalışma kapsamında Türkiye’de eğitim vermekte olan kamu ve vakıf |niversitelerinin sahip oldukları web sayfaları, içerik yönünden belirli kriterler bazında değerlendirilerek, üniversiteler arasında ortak bir platform yaratılması ve bu sayfalar aracılığıyla bilginin paylaşılmasını kolaylaştıracak bir yapı geliştirilmesi konusunda optimal bir model ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde üniversitelerin web sayfaları incelenmiş ve ortak noktaları ele alınmıştır. İkinci aşamada, bilgiye kolay ulaşımı ve bilgi paylaşımını sağlayacak model yaklaşımı üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: E-dönüşüm, üniversite web sayfaları, içerik yönetim modelleri.
RemarksYazarlar Hakkında Bilgi:
Cem S.Sütçü, 1998 yılından beri Marmara Üniversitesi İletişim Faklütesi Bilişim Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Elektronik Yayıncılık ve Grafik İşlem konularında dersler vermektedir. Türkiye Bilişim Derneği ve International Communication Association (ICA) üyesidir. Araştırma konuları arasında Bilişim Teorisi, Elektronik Yayıncılık, Sistem Analizi ve Tasarımı ve Karar Destek Sistemleri yer almaktadır.
Erhan Akyazı, 1993 yılından beri Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Teknikleri Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, 2003 yılında ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Bilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamlamıştır. Türkiye Bilişim Derneği üyesidir. Araştırma konuları arasında Masaüstü Yayıncılık, Karar Destek Sistemleri, Veri tabanları ve Bilişim Teorisi yer almaktadır.


prev (55) overview next (57)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente