Paper 67

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (66) overview next (68)

67 - TitleBİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE VERİ GÜVENLİĞİ
AuthorsMustafa Alkan, Telekomünikasyon Kurumu
Köksal Özenç, Telekomünikasyon Kurumu
PC MemberNo
Contact personMustafa Alkan, malkan__at__tk.gov.tr, 0312 5505140
Main Fields14. Güvenlik
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzet
Bilindiği üzere günümüzün gerek gelişen ve gerekse de birbirine yakınsayan teknolojileri sayesinde ses, data ve görüntü olmak üzere her türlü bilgi ve verilerin hızlı bir şekilde iletilmesi, alınması ve işlenmesi büyük ölçüde hayatımızı kolaylaştırmakla beraber bilgi ve iletişim teknolojilerinde “veri güvenliği” gibi oldukça önemli bir hususu da gündeme getirmektedir. Zira, bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplum bazında yaygınlaştırılması, sadece etkin ve verimli kullanımına değil aynı zamanda sözkonusu teknolojilerde kullanılan tüm cihaz, ekipman ve sistemlerde bilgi ve veri güvenliğinin de tam olarak sağlanmasına bağlıdır.

Bu çalışmada; başta AB olmak üzere ETSI (European Telecommunication Standards Institute-Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü), CEN (European Committe for Standardization-Avrupa Standardizasyon Komitesi) ve OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development-Ekonomik İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı) gibi dünyadaki çeşitli platformlarda yürütülen çalışmalara çok kısaca bir göz atarak, veri güvenliğinin ekonomik, teknik, sosyal ve hukuki boyutuna yönelik degerlendirmeler yapılarak, çeşitli projeksiyonlar çizilmeye çalışılmıştır. Ve bu bağlamda dünya uygulamaları araştırılarak Türkiye perspektifi oluşturulmaya çalışılmıştır.

Remarks

prev (66) overview next (68)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente