Paper 70

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (69) overview next (71)

70 - TitleBilgi Merkezlerinde veri madenciliği ve Ankara Üniversitesi
AuthorsSacit Arslantekin, Ankara Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personSacit Arslantekin, atekin__at__humanity.ankara.edu.tr, 312 310 32 80 /1723
Main Fields4. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsSacit Arslantekin AB-04 (Özet)

Bilgi merkezlerinde kullanıcıların ve personelin yaptıkları işlemler boyunca gerçekleşen her hareket, bilgi merkezinin işlem ve hizmetleri konusunda yapılacak ileriye dönük planlama için taban oluşturabilecek verilerin üretilmesi anlamına gelir. Bu verilerin seçilmesi, toplanması, yorumlanması ve değerlendirilerek anlamlı bilgilerin üretilmesi için gerekli işlemlemenin yapılması, veri madenciliği bağlamında ele alınabilir. İnternet hizmet veren veri tabanları üzerinde ve otomasyona geçmiş bir bilgi merkezinde gerçekleşen her hareket bilgisayar sistemleri tarafından bir veri dosyası tarafından tutulmakta ve depolanabilmektedir. Toplanan veriler değişik formatlarda olabilir. Günümüzde bu verilerin bir araya ve beraberce değerlendirilebilir hale getirilmesi, veri madenciliğini gerçekleştiren programlar tarafından mümkün olabilmektedir. Veri madenciliği programları geleneksel istatistik yöntemlerin üzerinde, verilerden kurulacak yapay zeka yoluyla modellerin çıkarılması ve diğer verileri bu model yapısına uygunluğuyla değerlendirilmesi konusunu kapsar. Veri madenciliği programlarının bir diğer temel özelliği de, yapılan değerlendirmeler sonucunda edinilen bilgilerin karar destek sistemlerine yardımcı olacak önerileri üretmesidir. Bilgi merkezleri, hizmetlerini geliştirmek, işlemlerini daha etkin ve az maliyetle gerçekleştirmede bu tür programlardan yararlanmak durumundadır.
RemarksDoçDr.Doğan Atılgan'ın "Veri Tabanlarının Performans Ölçümü" konulu workshop'ına ektir.

prev (69) overview next (71)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente