Paper 8

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (7) overview next (9)

8 - TitleSU KAYNAKLARININ PLANLANMASI VE YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ
AuthorsOmer Faruk Durdu, Adnan Menderes Universitesi
PC MemberNo
Contact personOmer Faruk Durdu, omerdurdu__at__yahoo.com, 02567727022
Main Fields13. Yeni Teknolojiler
Other Main Fields
Abstract + Keywordsİnsanlığın vazgeçilmez ihtiyaç kaynağı ve bir ulusun doğal zenginliği olan su kaynaklarının planlanması ve yönetimi o toplumun geleceği için büyük önem arzeder. Toplumun su talebindeki artış şüphesizki su kaynaklarının azalması, aşırı kullanılması ve çevre kirliliği ile yakından ilişkilidir. Sulama amaçlı göletlerin planlanması, taşkın tehlikesine karşı baraj projeleri ve su nakil inşaatları gibi projelerin dizayını komplex yapı arz etmektedir. Dolaysıyla mevcut su kaynaklarından optimal düzeyde yarar sağlanması ancak bilişim teknolojisi uygulamaları vasıtasıyla yapılan neden-sonuç ilişkileri ve risk analizleri methodları ile mümkündür. Son yıllarda su kaynaklarının planlanması ve yönetimi için yapılan yatırımlarda bilişim teknolojisi uygulamalarının büyük bir paya sahip olduğu gözlemlenmiştir. İleriki yıllarda yazılım dünyasındaki gelişmelere paralel olarak bu pay dahada büyüyecektir. Özellikle coğrafik bilgi sistemleri teknolojisi (CBS), uzaktan algılama (UA) yöntemleri, global veritabanları uygulamaları, ve özel yazılımlar (algorithimleri) konusunda son yıllarda büyük gelişmeler görülmektedir. Bu çalışmada doğal kaynakların bir vazgeçilmezi olan su kaynaklarının planlanması ve yönetiminde bilişim teknolojisinin ne kadar önemli olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.
Remarks

prev (7) overview next (9)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente