Paper 87

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (86) overview next (88)

87 - TitleKİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KULLANIM OLANAKLARI VE AVANTAJLARI
AuthorsFeridun Nizam, G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
PC MemberNo
Contact personFeridun Nizam, fnizam__at__gazi.edu.tr, 312-2126495/138
Main Fields9. Uzaktan Eğitim
Other Main Fields
Abstract + Keywords
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KULLANIM OLANAKLARI VE AVANTAJLARI

Arş.Gör.Feridun NİZAM*

Bu bildiride, eğitim-öğretim ile kitle iletişim araçları arasındaki ilişki tartışılmaktadır. Bildiri konunun teknik boyutlarından çok, kuramsal boyutu üzerinedir. Kitle iletişim araçları, en basit hali olan mektuptan, günümüzdeki internet teknolojisine kadar, teknolojik gelişmelere paralel olarak eğitim-öğretimde kullanılmıştır. Özellikle son teknolojik gelişmeler sonucu kitle iletişim araçlarının, eğitim-öğretim teknolojilerinde kullanılmasıyla eğitim-öğretim sistemlerinde sağladığı avantajlar ve dezavantajlar karşılaştırılmakta ve internet teknolojisine dayalı “uzaktan eğitim” kavramına yer verilmektedir.

Ayrıca ülkemizde internetin kullanılmaya başlanmasıyla üniversitelerimizde yaygınlaşan uzaktan eğitim uygulamalarının örnekleri kısaca anlatılmaktadır. Bunun yanısıra, uzaktan eğitimin hukukî altyapısı hakkında bilgi verilecektir.

Uzaktan eğitim ile geleneksel eğitim sistemleri karşılaştırılarak, uzaktan eğitimin avantajları anlatılacak, aynı zamanda dezavantaj olarak kabul edebileceğimiz noktalara da kısaca değinilecektir. Yine ülkemizde halen yüksek öğretim, orta öğretim ve ilköğretim sistemlerinde kullanılan uzaktan eğitimin, geleneksel eğitimin yerini alıp alamayacağı yani okulları yok edip etmeyeceği konusuna da değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kitle iletişim araçları, eğitim-öğretim, uzaktan eğitim


_________________________________
* Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi
Remarks

prev (86) overview next (88)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente