Paper 92

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (91) overview next (93)

92 - TitleÜniversite Kütüphanelerinde, Süreli Yayın Koleksiyonu Yönetimi: Yeni Gelişmeler, Eğilimler ve Sorunlar
AuthorsSami ÇUKADAR, Istanbul Bilgi Universitesi
PC MemberNo
Contact personSami ÇUKADAR, samic__at__bilgi.edu.tr, 0212 3115157
Main Fields4. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE, SÜRELİ YAYIN KOLEKSİYONU YÖNETİMİ:YENİ GELİŞMELER, EĞİLİMLER VE SORUNLAR

Sami ÇUKADAR*

Özet:
Bilimsel araştırmalar için güncel bilgi içeren ve araştırmacıların diğer kütüphane kaynaklarına göre daha fazla kullandıkları kaynakların başında süreli yayınlar gelmektedir. Güncel bilimsel bilgi içeren bu kaynaklar, teknolojideki gelişmelere paralel olarak günümüzde elektronik ortamda da yayımlanmaktadır. Basılı ortamdaki süreli yayınlara erişebilmek için okuma yazma bilmek yeterli iken, elektronik süreli yayınlara erişim için bir miktar bilgisayar / ağ bilgisi bilmek zorunlu hale gelmiştir. Enformasyon uzmanları ise bir taraftan teknolojideki gelişmeleri kurumlarına uygulamaya çalışırken diğer taraftan da elektronik süreli yayınların seçilmesi, sağlanması, kullanıma sunulması ve verimli olarak yönetilmesi ile uğraşmaktadırlar. Bu kapsamda, süreli yayınların fiziksel formatında meydana gelen değişmeler, elektronik ortamdaki süreli yayınlara erişimde ortaya çıkan yeni teknikler ve buna bağlı olarak elektronik dergi ile elektronik dergi veri tabanlarından bilgiye erişimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Süreli Yayınlar, Elektronik Dergi Veritabanları, Bilgiye Erişim, Üniversite Kütüphaneleri

*Sami CUKADAR , Kütüphane Müdür Yardımcısı /İstanbul Bilgi Üniversitesi
Remarks
Bildiri sunumu

prev (91) overview next (93)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente