Overview of all 178 abstracts

Last updated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

Main topics | All abstracts in one file

Number of submitted bids: 0 (0 high; 0 low)

NumberHLTitle
100Kütüphaneler için veritabanı seçim kriterleri ve kullanıcı eğitim programları
200FreeBSD ile IPFW IPFirewall Güvenlik Duvarı ve IP Trafiği Düzenleme
300MASAUSTU YAYIMCILIK VE INTERNET YAYIMCILIGI TEKNIKLERI
400SQUİD PROXY İLE GERÇEK ZAMANLI WEB TRAFİK KONTROLÜ
500FIRAT ÜNİVERSİTESİ PHP-MySQL TABANLI ÜNİVERSİTE SİTE YAPICI SİSTEMİ
600Ağ Geçidi (Router) Güvenliği
700Üniversite Kütüphanelerinde Web Tabanlı Kullanıcı Memnuniyeti Ölçümü
800SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI VE YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ
900Ünieversite Bordro Otomasyon Programı (ÜniBOP)
1000Üniversite Web Otomasyon Programı (ÜniWEB)
1100Kampus Yerel Ağı
1200Bilgi İslem Merkezlerinde Standartlarin Uygulanmasi
1300Açık kaynak kodlu donanım tanıma ve sertifikalandırma sistemi tasarımı
1400"YER YUVARLAĞI" KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYARLI ve GELENEKSEL ÖĞRETİM UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
1500The Role of Technology in Teaching and Learning Mathematics
1600ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET EĞİLİMLERİ
1700Soru Bankası ve WEB Modülü
1800Soru Bankası ve WEB Modülü
1900XSL Dönüºümleri ve Biçimleme
2000Elektronik İmza Teknolojisi, Şifreleme ve Güvenlik Mekanizmaları
2100Öğrenim İçeriklerinin Paketlenmesi
2200Kişisel Sayfa ve Ders Sayfası Hazırlama Sistemi
2300Library ON-LINE: Web Tabanlı Kütüphane Yönetim Yazılımı
2400Konya Bölge Yazma Eser Kütüphanesindeki Sayısallaştırma Projesi
2500konfeksiyon sektöründeki akıllı giysiler, giyilebilir elektronikler
2600Campus ON-SMS : SMS Tabanlı Bilgiye Erişim Sistemi
2700IPv6 Adresleme ve Başlık Yapısı
2800COURSE ON-LINE: Bir Tümleşik Ders Web Sayfaları Yönetim Aracı
2900Erciyes Üniversitesi Web Tabanlı Kampüs Bilgi Sistemi
3000Kampus Ağlarında Kullanıcı Bazlı Erişim Denetimi
3100WEB TABANLI EĞİTİMİN ALT YAPISI İÇİN INTERNET ERİŞİMİNDE KARASAL İLETİM ORTAMLARI İLE UYDU TEKNOLOJİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
3200deneme sunumu
3300ADO .NET ve Crystal Reports
3400C# ve Nesne Tabanlı Programlama
3500Akıllı cihazlar için veri erişim yöntemleri
3600SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON AMAÇLI WEB SAYFALARININ STANDARDI VE GÜVENLİĞİ
3700SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON AMAÇLI WEB SAYFALARININ STANDARDI VE GÜVENLİĞİ
3800öğrenci
3900DİFWEB: Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü İçin Web-Tabanlı Bir Uygulama
4000E-kütüphane; avantajlar, teknik ve yasal sorunlar
4100TİCARİ OLMAYAN AKADEMİK AMAÇLI İNTERNET BİLGİ KAYNAKLARI, ÖNEMİ ve BAZI ÖRNEKLER
4200Açık Kaynak Yaklaşımı ile Geliştirilen Öğrenci İşleri Sistemi
4300ASP.Net Web Uygulamalarında MySQL Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Alternatif Kullanım Şekilleri
4400ASP.Net Web Uygulamalarında MySQL Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Alternatif Kullanım Şekilleri
4500BİLGİSAYAR VERİ GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: KLAVYE DİNLEME SİSTEMLERİ
4600IP TELEFON
4700FreeBSD İşletim Sistemi
4800BİLİŞİM ÇAĞINDA HALK KÜTÜPHANELERİ
4900Dicle Üniversitesi Öğrenci-İşleri Otomasyonu
5000FreeBSD Kurulumu Eğitimi
5100PULMAN-XT Projesi: Yansımalar
5200e-Öğrenmede Öğrenci Destek Hizmetleri : Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği
5300E – Öğrenme Süreçlerinde Açık Kodlu Yazılımların Kullanılması
5400Öğrenme Sistemlerinin Tasarımında Kavram Haritaları, Öğrenme Nesneleri ve Eğitim Yönetim Sistemlerinin Rolü
5500Yazılım Üretiminde Lider Ülkeler
5600E-Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerimiz
5700Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dijital Arşiv Projesi
5800Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün dijital arşiv projesi ve Arşivlerin internete açılması
5900Marmara Üniversitesi Öğrenci Önkayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması
6000Marmara Üniversitesi Öğrenci Önkayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması
6100IP Trafik Dağılımının Analizi ve Pratik Uygulamalar
6200Generating a Dynamic Decision System for English Preparation Classes
6300Kampus ªebekelerinde Güvenlik
6400Veri tabanlarında Performans Ölçümü
6500Veri Tabanlarinda Performans olcumu
6600Grid hesaplama Sistemlerinde Güvenlik Araçları
6700BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE VERİ GÜVENLİĞİ
6800BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE VERİ GÜVENLİĞİ
6900Turkiyede Bilgisayar Muhendisligi
7000Bilgi Merkezlerinde veri madenciliği ve Ankara Üniversitesi
7100BİLİŞİM TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRENCİ KULÜPLERİNE DÜŞEN GÖREVLER
7200YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÖĞRETİMİNDE LİSANS VE YÜKSEK LİSANS İÇİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
7300YENI YUZYIL VE UZAKTAN EGITIM/ DISTANCE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY
7400Internet'e Dayalı Uzaktan Eğitim'de Sanal Kütüphane Uygulaması
7500E-Ogrenim ve Icerik Dagitimi
7600Marmara Üniversitesi Öğrenci Önkayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması
7700E-Devlet Yaklasimi
7800E-Üniversite Derse Yazılım Sistemi
7900Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Online Randevu Sistemi
8000Kampüs Ağları için LMDS ile Kablosuz Optik Haberleşme Sistemlerinin Karşılaştırılması
8100İnternet Paketi.org.tr Portalının Üniversitelerce Ortak Kullanımı Önerisi
8200CAD için QT Destekli Arayüz Geliştirme Uygulaması
8300Elektronik İmza Teknolojisi, Şifreleme ve Güvenlik Mekanizmaları
8400Kampüs Çapında İşletim Sistemleri Yama Yönetimi
8500Single Sign On
8600İnternet Sayfaları Üzerinden DNS yönetimi
8700KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KULLANIM OLANAKLARI VE AVANTAJLARI
8800ınternet saldırıları sonrasında yapılması gerekenler
8900(BIYO) ENFORMATIKTE e-KUTUPHANE
9000EĞİTİMDE E-dönüşüm: ESKİŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ÖNERİSİ ÖRNEĞİ
9100ASP.NET'de Güvenlik
9200Üniversite Kütüphanelerinde, Süreli Yayın Koleksiyonu Yönetimi: Yeni Gelişmeler, Eğilimler ve Sorunlar
9300ELEKTRONİK WORKBENCH DEVRE SİMÜLASYON PROGRAMININ UZAKTAN EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
9400Merkezi Kullanici Tanima Servisleri
9500Bilimsel ve Teknik (Bilişimde) Kitap Nasıl Yazılır? Evrensel Öneriler
9600Microsoft İletişim Teknolojileri
9700Bilimsel ve Teknik (Bilişimde) Kitap Nasıl Yazılır? Evrensel Öneriler
9800UÇTAN UCA KABLOSUZ KÜRESEL MOBİL AĞ ALTYAPI MİMARİSİ: Yeni Nesil Ağ Mimarisine Doğru
9900Üniversite Ortamlarında Ağ Teknolojileri Eğilimleri
10000E-Kahramanmaraş
10100Deniz Bilimlerinde Uzaktan Eğitim ve İnternet Kaynakları
10200Çukurova Üniversitesi Bilgi İşlem Kolu Eğitsel Kol Faaliyetleri Tarafından Sunulan Teknoloji Derslerinin Öğrenci Eğitimine Etkisi
10300E-İş Uygulamaları: Internet Ortamında ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi
10400UZAKTAN TBTK EĞİTİMİ
10500Çukurova Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Uygulamaları Laboratuarlarının Altyapısının Teknolojiye Uygun Olarak Düzeltilmesi ve Bilgi İşlem Servislerinin Organizasyonu
10600Bir Fakülte Laboratuar ve Personel Bilgisayarlarının Ağ Üzerinden Yönetilmesi ve Güvenlik
10700E-DÖNÜŞÜMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ
10800Yazılımlar Uzerindeki Haklarin FSEK çerçevesinde incelenmesi
10900BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINDAN DOĞAN HUKUKİ ve CEZAİ SORUMLULUK
11000E-ÜNİVERSİTE : KTÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ADAPTASYON PROJESİ MÖDÜL : ÖĞRENCİ BİLİŞİM SİSTEMİ
11100Konusma Basligi: Hareketli uygulamalar ve telsiz aglar
11200Elektronik Üniversiteler ve Bütünleşik Elektronik Bilgi Hizmetleri
11300Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Sanal Kampüs Projesi İçin İstatistiksel Bir Uygulama
11400TAM OPTİK AĞLARDA OPTİK ÇOĞUŞMA ANAHTARLAMA PROTOKOLLERİ
11500GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İNTERNET BİLGİ SİSTEMİ (İBS)
11600ÇEVRİM-İÇİ SERTİFİKA PROGRAMI KATILIMCILARI
11700Mobil web ve Cihaz Uygulamaları
11800UNIX SİSTEMLERDE KULLANICI GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER
11900"TAM ÖĞRENME STRATEJİSİ" NİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
12000TARAYICI İLE OPTİK FORM DEĞERLENDİRME
12100ÖĞRENEN ORGANİZASYONLARDA BİLGİ YÖNETİMİ ve E-ÖĞRENME
12200Üniversite Ağlarında Vo/IP ve IP Telefon Uygulaması
12300Yüksek hızlı geniş alan ağlarda güncel uygulamalar: Yeni nesil SDH sistemleri
12400WEB ORTAMLI EGE ÜNİVERSİTESİ DUYURU PANOSU (EGEDUYURU)
12500Wireless LAN ve WAN Teknolojileri
12600Uzaktan Ogretim Yoluyla Uluslar Arasi Standartlarda Yabanci Dil Ogretimi projesi Pilot Uygulamasi
12700MEB INTERNET TABANLI SERTIFIKA PROGRAMLARI “e-ogrenmeye hazir misiniz?”
12800Sertifika Programları
12900IP Multicast Yönlendirme
13000Yazılım Mühendisliği Eğitimi deneyimleri
13100Gelecek Nesil Dağıtık .NET Uygulamaları
13200Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: dICTatEd Yaklaşımı
13300UltraThin Clients/Sun Java Desktop System/ Sun Java Enterprise System
13400Internet’teki Kimya Kaynakları Ve 2002-2003 Dönemi Sayısal Değişimi
13500Sun Academic Initiative - SAI / GRID Computing
13600Koc Universitesi'ndeki Yazilim Gelistirme Sureci
13700Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları
13800Sabanci Universitesi Bilgi Merkezi'nde Dijital Koleksiyonlar: Bir Uygulama Ornegi
13900Ders Takip Programı
14000TeX Kullanarak Döküman Hazırlama
14100Bilişim Türkçe'si
14200YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMADA "PERFORMANCE ANALYZER" KULLANARAK PROGRAM PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ
14300LaTeX Kullanarak Sunum Hazırlama Teknikleri
14400IPv6
14500KURUMSAL PORTAL VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
14600Akademik Birim Yönetim Sistemi
14700E-Üniversite: KTÜ Biliºim teknolojileri adaptasyon projesi(Yazılım modülleri)
14800E-Üniversite Kampüs Kart Sistemi
14900Isik Universitesi Bilglsayar Muhendisligi Bolumu Bitirme Tezleri Portali
15000Mobile System Administration in Unix Environment
15100ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRİM İÇİ SINAV SİSTEMİ
15200Ogreni Isleri Otomasyon Sistemlerinde Platform Bagimsiz Cok Katmanli J2EE Mimari
15300Mikrobilgi-Bordo Doküman Sistemleri A.Ş
15400Hastane Bilgi Yonetim Sistemleri / Hospital Information Systems
15500Üniversite web sayfalarında kullanılabilirliğin önemi ve kullanılabilirlik testleri
15600IPv6 Teknik Tanıtımı
15700Ulakbim IPv6 servis ve kurulumları
15800UlakNet IPv6'ya Geçiş Planı
15900UlakBim Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Merkezi
16000Soru kasası mı, soru bankası mı?
16100Elektronik İmza
16200UlakNet Değerlendirme Toplantısı
16300Üniversitelerde Yazılım Geliştirmede XML'in Kullanım Alanları
16400hdtv ile sayısal veri iletişimi
16500Tarımsal Bilişim
16600Medikal Bilişimde Açık Kaynak Kodlu Sistem Kullanımı
16700Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar ile Ağ Servislerinin Verilmesi : FreeBSD Örneği
16800HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
16900Grid Computing and e-business on demand
17000IBM WebSphere teknolojileri ve JAVAnın Günümüz Dünyasında Geldiği Nokta
17100Üniversitelerarası Yazılım İşbirliği Oluşumu Çalışma Grubu Toplantısı
17200Bilgisayarlı Hekim İstek Girişi Sistemleri
17300Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi ve e-Sağlık calismalari
17400Bilişim Güvenliği'nin Temelleri
17500Saldırı Teknikleri ve Araçları
17600Linux ve Güvenlik
17700ESCORT BİLGİSAYAR
17800PHP ile PostgreSQL Uygulamalari

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente