Paper 101

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (100) overview next (102)

101 - TitleEnformasyon Toplumu ve Türkiye
AuthorsCengiz Aytun, Çukurova Üniversitesi - Kozan Meslek Yüksek Okulu
PC MemberNo
Contact personCengiz Aytun, cengiza__at__cu.edu.tr, 03225158704
Main Fields10. Temel Bilişim Eğitimi
Other Main FieldsBilgi Toplumuna Geçiş
Bilişim Politikaları

Abstract + KeywordsGelişmiş ülkelerde sanayi toplumunun dönüşümünü açıklayan çalışmaların gündemde tuttuğu yer ve popülaritesi 1970’li yılladan beri giderek artmaktadır. Eskinin gelişmiş-gelişmemiş yada gelişmekte olan ülkeler ayrımı artık yerini; tarım , sanayi ve sanayi sonrası toplum biçimlerine bırakmaya başlamıştır.

Sosyo-ekonomik gelişme sürecinde toplumlar ilkel toplumdan tarım toplumuna, tarım toplumundan sanayi toplumuna, günümüzde ise sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş şeklinde farklı gelişme aşamaları geçirmişlerdir. Bu gelişme aşamalarından insanlık tarihinde iz bırakan aşamalardan birincisi insanları ilkel yaşamdan toprağa ve yerleşik düzene bağlayan tarım toplumuna geçiş, ikincisi tarım toplumundan kitlesel üretimin, tüketimin ve eğitimin önemli olduğu sanayi toplumuna geçiş, üçüncüsü ise kitlesel refahın, bilginin ve nitelikli insan sermayesinin önem kazandığı bilgi toplumu aşamasıdır.

İnsanlık bugünlerde yeni ve köklü bir değişimin eşiğindedir. Uygarlık tarihindeki bu üçüncü köklü değişimin sanayi toplumundan; bilginin giderek hammaddenin, emeğin ve diğer kaynakların yerini alacağı ve geçmişin şimdiki sanayi toplumundan farklı bir “Bilgi Toplumu”na doğru olacağı ifade edilmektedir.

Çalışmanın birinci amacı; yaygın şekilde Enformasyon Toplumu olarak anılan yeni toplumun arka planında ortaya çıkan endüstri toplumunun doğuşu ve gelişmesini açıklamak, ikinci amacı ise; endüstri toplumunun yerini almakta olan enformasyon toplumu ile ortaya çıkan kavramları ve bu yeni toplumun genel karakteristiklerini ele alarak, Türkiye hakkında genel bir değerlendirme yapmaktır.

RemarksArtık Endüstri Toplumu’nun en önemli kaynağı olan sermayeden farklı olarak Enformasyon Toplumu’da bilgi önem kazanmıştır. Bilginin aktarımı ise sermaye kadar zor değildir. Bu aktarımı bilişim teknolojilerindeki gelişmeler devrimsel biçimde etkilemiştir. Bilgiye ulaşımdaki eşitlik ise bilgiyi kullanabilmekte eşitlikten farklılık arzetmektedir. Ancak hiç olmadığı kadar kolay elde edilen bilgiyi kullanabilmek için eğitimli insana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu insan gücünün elde edilmesi ise ancak eğitimle mümkün olmaktadır. Bu açıdan uzun vadeli eğitim stratejileri geliştirilmeli ve eğitime daha çok kaynak ayırılmalıdır. Bu sayade bilgiyi tüketen değil üreten bir ülke olabiliriz.
Bu anlamda çalışma bilişim politikalarının belirlenmesinde yararlı olabilir.


prev (100) overview next (102)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente