Paper 111

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (110) overview next (112)

111 - TitleGaziantep'teki İşletmeler ve e-ticaret
AuthorsEsra Gokcen KAYGISIZ, Gaziantep Universitesi
PC MemberYes
Contact personESRA GOKCEN KAYGISIZ, kaygisiz__at__gantep.edu.tr, 0 544 718 5827
Main Fields
Other Main FieldsGaziantep'te e-t,caret
Abstract + Keywords
Gaziantep'te vE-ticaret
        Araştırmanın Amacı
Elektronik ticaret konusunda ülkeler arasındaki bilgi, olanak ve yasal farklılıklar teknoloji açısından gelişmiş ülkeler seviyesinde olmayan ülkelerdeki yatırımcılar için henüz netlik kazanmış değildir. Öte yandan yakın gelecekte web tabanlı ticaret içermeyen bir küresel ticaretten bahsetmek olanaklı değildir. Bilgi ve teknolojisi ve buna bağlı olarak elektronik ticaret çok büyük bir hızla büyümektedir. Bu hızlı gelişme büyük bir katma değerin yanı sıra yeni iş yapma biçimleri ve modelleri meydana getirmektedir. Geleneksel usullerle mal ve hizmet pazarlayan işletmelerin elektronik ticarete başlaması konusu verilmesi gereken güç bir karardır. Firmaların boyutları ne olursa olsun her türlü riski ve geç kalmış olma endişesini bir yana bırakarak mevcut işlerini Web ile bütünleştirmelerinin zamanı gelmiş veya birçok sektörde geçmeye başlamıştır. Araştırmanın temel amacı, KOBİ’lerin internet kullanımına ve elektronik ticarete ne düzeyde geçiş yaptıkları, bu alanda karşılaştıkları sorunları tespiti ve çözüm önerilerini ortaya koymaktır.Bu temel amaç doğrultusunda, Gaziantep sanayisinde elektronik ticaretin durumu incelenerek, elektronik ticaretin ne derece etkin ve verimli uygulanabilirliği araştırılacaktır. Gaziantep Sanayi Bölgesindeki yöneticilerin düşünceleri alınarak, teorik kısımdaki bilgiler ışığında objektif bir sonuç elde edilmeye çalışılmıştır.

Ankette kullanılan sorular
İnternet ürünlerin daha düşük maliyetle müşteriye ulaşmasını sağlar.        
İnternet potansiyel müşterilere daha kolay ulaşabilmeyi sağlar.
İnternet satışı arttırmada önemli bir araçtır.        
İnternetle işletmenin tanıtımı daha düşük maliyetle sağlanır.
İnternet Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gereklidir.
Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin, olası tüm ticari işlemlerinin internet üzerinden gerçekleşmesidir.        
İnternete en kısa zamanda bağlanılmalıdır        
Elektronik ticaret, maliyetleri büyük ölçüde azaltarak dünya pazarlarına daha ucuz şekilde ulaşmayı sağlar.        
Elektronik ticaret güvenlidir.        
Elektronik ticaret sayesinde pazar alanı genişler ve pazarlama sorun olmaktan çıkar.        
Web sayfası işletmeler için gereklidir.        
Devletin elektronik ticareti destekleyici çalışmaları yetersizdir.        
İnternet işletmeler için gereklidir.
İşletmeler gelecek 5 yıl içinde elektronik ticarete daha bağımlı olacaktır.                 
Elektronik ticaret için bilgi ve eleman eksiği vardır.        
İşletmelerde internet üzerinden perakende/toptan satış mevcuttur.
İşletmeler arasındaki ticari faaliyetlerde internet kullanılmaktadırFinansman yetersizliğinden dolayı elektronik ticaret yapılmamaktadır.        
Ürünlerin niteliği internet üzerinden pazarlanmaya uygun olmadığı için elektronik ticaret yapılamamaktadır.        
İnternette yer almak firmanın çevresindeki ve piyasadaki imajını güçlendirir.        
Etkili reklam yollarından birisi internettir.        
Online satış için çok pahalı bir alt yapı gerekir.        
Elektronik ticaretin hukuki alt yapısı henüz oluşturulmamıştır.
Başarılı elektronik ticaret uygulamaları görülürse, diğer işletmeler de elektronik ticaret için yatırım kararı verebilir.        
Elektronik Ticaret ile Global pazarlara ulaşma daha kolay olur.
İnternetten yeterince faydalanılamamaktadır.        
Elektronik ticaret, gelecekteki ticaret modelidir.        
Elektronik ticaret ile iş yapma hızı artar.        
Elektronik ticaret işletmelere gerçek bir rekabet avantajı sağlar.
İşletmeler Web sayfası sahibi olmayı istemektedir.        

Remarks

prev (110) overview next (112)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente