Paper 135

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (134) overview next (136)

135 - TitleLaTeX ’de Özel Makro Stilleri Üzerine Bir Çalışma
AuthorsAbdugafur Rakhimov, KTÜ-MATEMATİK
Orhan Kesemen, KTÜ-ENFORMATİK
PC MemberNo
Contact personAbdugafur Rakhimov, rakhimov__at__ktu.edu.tr, (0462) 3772575 (iş)
Main Fields
Other Main FieldsMetin Düzenleme Betikleri (LaTeX)
Abstract + Keywords
Özet

Eğer LaTeX ‘de yazılan bir belge yurt dışına gönderilecekse, genelde yayın kuruluşu ve basım evinin \documentclass tanıtımı için kendi özel class.cls (class.sty, class.tex) paketi ile karşı-karşı gelinmektedir. Aslında her yayın kuruluşunun, kendi özel paketi varolması çok doğaldır. Çünkü her kurulun kendi “damgası” vardır, yani bir kitap ve/veya dergi için kendi özel biçimi vardır. Örneğin kitapevlerinde bir yayın kuruluşunun (Springer, Kluwer Acad. Pub., Seçkin, v.s) bastığı kitapları kıyaslandığında bu kitapların biçimi (hatta kapak kısmı da) benzer olduğu görülür.
Bir özel makro stili belgenin tam anlamda biçimini ayarlamaktadır, şöyle ki belgenin ilk sayfa görüntüsü (üst-alt ve sol-sağ boşluklar, dipnot, özet, …), yazı ve simge boyutu, tanım ve teorem yapısı, tablo ve şekillerin ayarlanması v.s. gibi yapıların biçimini yeniden tanımlanması gibi. Örneğin bir belgenin ilk sayfasında yayın kuruluşunun adı ve/veya logosu, yazarın sadece e-mail adresi, metindeki tablo ve şekillerin çift sayfalarda sayfanın soluna tek sayfalarda ise sayfanın sağına yazdırılması v.s.
Sonuç olarak bir özel makro stili LaTeX ‘de varolan bazı standart komutları yeniden tanımlar ve üstelik varolmayan yeni komutlarda tanımlayabilir. Bu çalışmada böyle bir makro stilinin hazırlanması sırasında ortaya çıkacak problemler üzerine durulmuş ve çözüm önerileri getirilmiştir. Bazı özel makro stilleri örneklerle ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: TeX, LaTeX, AmS-TeX, AmS-LaTeX, ArabTeX, MusicTeX
Remarks

prev (134) overview next (136)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente