Paper 156

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (155) overview next (157)

156 - TitleTEKNOŞİRKET’LERDE KRİZ YÖNETİM SİSTEMİ
AuthorsAytaç Mestçi, ONNOVA Bilgi İletişim Eğitim & Reklamcılık A.Ş.
R. Haluk Kul, Beykent Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Yrd. Doc. Dr.,
PC MemberNo
Contact personAytaç Mestçi, amestci__at__onnova.com, +90 (212) 259 04 49
Main Fields6. Üniversite Bilişim Sistemleri
12. Üniversite Bilişim Sistemleri
13. Yeni Teknolojiler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzet

Dünya üzerinde birçok sebeplerden krizler olmuştur, olmaktadır ve olacaktır. Bu krizlerin şirketler üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri kaçınılmazdır. Olumsuz etkilerden en az zararla çıkabilmenin ve olumlu etkilerden de etkin şekilde faydalanmanın yolu, teknolojik değişim ve gelişime ayak uydurma ile sağlanabilir. Kriz durumları için önerilmiş olan çözümlerin, özellikle teknolojik tabanlı firmalarda oluşan kriz durumlarına uyum gösterememesi, ya da etkin çözümler sunamaması, daha evvel sunulmuş olan çözümlerin yükümlülüğünün kalmaması; yeni teknolojilerin hayatımızda kullanımını gerektirdiği gibi, yeni kriz yönetim sistemlerinin ortaya çıkmasını ve kullanılmasını da zorunlu kılmıştır.

Teknolojik tabanlı şirketlerin, değişik kriz durumlarında doğru çözümler üretmesi, teknolojinin kriz durumlarında doğru şekilde konumlandırılması sayesinde olacaktır. Bu da teknolojik planlama, tahmin, risk analizi, Ar-Ge yönetimi, rekabet stratejileri, teknoloji seçimi, kullanımı ve transferi konularında şirketlerin doğru konumlandırılması ile olabilir. Bu konularda doğru konumlandırılmış teknolojik şirketler çeşitli sebeplerden oluşmuş olan krizlere karşı doğru yönetim uygulaması sağlayabilir.

Doğru kriz yönetimi alt yapısına sahip olan teknolojik şirketlerin, bir kriz programı hazırlayıp; bu program doğrultusunda sistematik çerçeveyi oluşturması, krizin hem doğrudan çözümünü, hem de buna bağlı oluşan yönetim süreçlerinin doğru yönlendirilmesini sağlayacaktır. Her türlü kriz durumuna karşı teknolojik bilgilerin yardımıyla oluşturulacak erken uyarı sistemleri ve iç-dış kontrol analizleri ile de krizin önlemleri alınabilecektir.

Kriz dönemlerinin en büyük sorunlarından olan çabuk karar verme ve hızlı hareketten kaynaklanan yönetici hatalarının, doğru yapılandırılacak karar destek sistemleri ile çözülmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında teknolojik şirketlere sunulacak olan zaman yönetim sistemleri sayesinde de hızlı hareketten doğan pürüzler ortadan kalkacaktır.

Anahtar Kelimeler :
Kriz Yönetimi, Kriz Yönetim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Teknoşirket Yapıları, Teknoloji Tarihi
Remarks

prev (155) overview next (157)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente