Paper 26

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (25) overview next (27)

26 - TitleElektronik kütüphane hizmetlerinin pazarlanması
AuthorsDerya Soğuksu, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
PC MemberNo
Contact personDerya Soğuksu, dsoguksu__at__ku.edu.tr, 0-212-338 12 26
Main Fields5. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsGünümüzde üniversite kütüphanelerinde üzerinde önemle durulması gereken gelişme; elektronik bilgi kaynaklarının hızla çeşitlenmesi ve sayılarının artmasıyla birlikte kütüphane bütçelerinden bu tür kaynakları satın almak için ayrılan payların da artıyor olmasıdır. Kütüphaneciler bu kaynakların kullanımının artırılmasına yönelik olarak elektronik kütüphane hizmetleri üretmekte, geliştirmekte ve sunmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, üniversite kütüphanelerinde elektronik kaynaklara dayalı hizmetlerin daha etkin ve verimli kullanımlarını sağlamak için pazarlama yaklaşımının uygulanabilirliğini kanıtlamaktır.

Bu bildiriyle, kütüphane hizmetlerinden yararlanan kullanıcıların beklenti ve gereksinimlerinin karşılanması için bilgi profesyonellerinin, pazarlama konusunun önemine dikkatlerini çekmek gerektiği düşünülmüştür. Bir yandan da kullanıcı kitlesinin bir bölümünü oluşturan ve kütüphanenin maddi-manevi desteğini aldığı kişilerin ve bütçe sağlıyacılarınının da dikkatini çekebilmeye yardımcı olunacağı umulmaktadır. Elektronik kütüphane hizmetleri pazarlanması sadece potansiyel kullanıcılar ile ilgili değildir. Pazarlama, diğer üniversite kütüphaneleri ile işbirliğinin sağlanması için de önemli bir noktadır. Yalnızca var olan kütüphane hizmetlerinin tanıtımı konusu değil; aynı zamanda çevre ile hangi yeni hizmetlerin ve fırsatların yaratılacağı ile de ilgili bir konudur. Pazarlama yaklaşımıyla elde edilen bilgiler ile yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve var olan hizmetlerin iyileştirilmesi sağlanmış olacaktır.

Bu kapsamda bildiride elektronik kütüphane hizmetlerinin pazarlanabilmesi için, pazarlamanın önemli adımları olan, pazar araştırması ve bölümlendirilmesine, pazarlama stratejisi, planı, denetim ve değerlendirilmesi konularına da kütüphanecilik yaklaşımı ile değinilecektir .

Anahtar kelimeler: Elektronik bilgi kaynakları, Elektronik kütüphane, Pazarlama
Remarks

prev (25) overview next (27)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente