Paper 55

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (54) overview next (56)

55 - TitleÜniversite Kütüphanelerinde Elektronik Kaynaklar Koleksiyonu ve Erişilebilirlik / Electronic Resources Collection at University Libraries and Its Accessibility
AuthorsSami ÇUKADAR, Istanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi
PC MemberNo
Contact personSami ÇUKADAR, samic__at__bilgi.edu.tr, 02123115157
Main Fields5. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÜniversite Kütüphanelerinde
Elektronik Kaynaklar Koleksiyonu ve Erişilebilirlik


Sami ÇUKADAR*


Özet:
Bilgi Kaynaklarının, elektronik ortamda erişilebilir hale gelmesiyle birlikte elektronik kaynaklara erişimde önemli gelişmeler olmuştur. Bu kaynaklara kampüs dışından, kablosuz iletişim yöntemiyle kampüs alanı içindeki herhangi bir yerden ve kütüphaneden erişim sağlamak mümkündür. Konu ile ilgili İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi’nde uygulanan teknikler-metodlar açıklanarak değişik örnekler verilmektedir. Elektronik kitap, elektronik dergi, Web’e dayalı bilgilerin son 3 yıla göre kullanım sıklığı karşılaştırmalı olarak analiz edilmekte ve erişim konusunda kütüphane kullanıcıları tarafından elektronik posta yoluyla gönderilen sorular da irdelenmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak günümüzde kütüphane-kullanıcı ilişkisi konusunda da bazı öneriler sunulmaktadır.


Anahtar kelimeler: Üniversite kütüphaneleri, Elektronik Bilgi Kaynakları, Erişilebilirlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi KütüphanesiElectronic Resources Collection at
University Libraries and Its Accessibility

Abstract:
As information sources have become accessible via electronic media, there have been important developments in the use of electronic information sources. It has become possible to access these resources from libraries, any place on campus by wireless technology and off- campus via the Internet. This paper examines these developments and explains the techniques and methods used at Istanbul Bilgi University Library. The frequency of the use of electronic books, electronic journals and other web based information for the last three years has been analyzed comparatively and the questions of the users sent by email regarding access to electronic sources has been examined. Suggestions about library-user relationship based on these developments have been put forward.
Keywords: University Libraries, Electronic Information Resources, Accessibility,
Istanbul Bilgi University Library

Remarks

prev (54) overview next (56)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente