Paper 109

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (108) overview next (110)

109 - TitleWeb Sitelerinde Kullanılabilirlik Çalışmaları ve Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemleri
AuthorsElif Aytek GURSES(KAYNAK), TUBITAK-ULAKBIM
PC MemberNo
Contact personElif Aytek GURSES (KAYNAK), elif__at__ulakbim.gov.tr, 312-298 92 20
Main Fields5. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTüm dünyada büyük bir hızla yaygınlaşan Web üzerinden hizmet sunma anlayışı, kullanıcılar ile etkin iletişimi mümkün kılmak amacıyla Web sitesi tasarımlarında “kullanılabilirlik” çalışmalarını gündeme getirmiştir. Kullanıcı merkezli tasarım yaklaşımını gerekli kılan kullanılabilirlik çalışmaları son yıllarda büyük oranda artış göstermektedir. Insan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI) ve Bilişsel Bilimler gibi disiplinlerin ortak araştırma alanlarından biri olan kullanılabilirlik; Web tabanlı sistemlerin arayüz etkinlik ve verimliliklerinin artırılması ve kullanıcı memnuniyeti için temel koşuldur. Bu bildiride, Web kullanılabilirliği kavramı açıklanarak, kullanılabilirlik değerlendirme yöntemlerine değinilecektir. Ayrıca kütüphane Web siteleri ile ilgili örnek bir uygulama olarak ULAKBİM Web Sitesi kullanılabilirlik araştırması hakkında bilgi verilecektir.
Remarks

prev (108) overview next (110)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente