Paper 172

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (171) overview next (173)

172 - TitleLEO Tipi Haberleşme Uydusu Kümelerinde Bilgi Transferi Stratejileri
AuthorsÖmer Korçak, Boğaziçi Üniversitesi
İlhan Kaya, Boğaziçi Üniversitesi
H. Gül Çalıklı, Boğaziçi Üniversitesi
Fatih Alagöz, Boğaziçi Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personilhan kaya, pergamonzeus__at__yahoo.com, 5335416592
Main Fields
Other Main FieldsLEO tipli Uydu Haberleşme Ağları
Abstract + KeywordsLEO tipli haberleşme uyduları dünya yüzeyine en yakın orbitlerde konumlandırılan haberleşme uyduları sınıfına dahildirler. Bu tip uydular çeşitli iletişim hizmetlerinde kullanılılırlar. Bu proje çalışması ve sonuç bildirisi, eşit dağılımlı yada aniden yogunlaşan bilgi trafiği modelleri için LEO uydu sistemlerinde birim ölçekteki bilgi işlem hacmini (throughput) arttırmayı hedeflemektedir. Bu tip uydularda bilgi transferi işlem hacmini arttırabilmek için çeşitli parametrelerin sisteme etkisi gözlenmelidir. Her bir uydudaki verici sayısı, geçici bilgi deposu olup olmadığı, varsa büyüklüğü, bilgi trafiğindeki yoğunlaşmanın siddeti gibi değişkenlerin uydu haberleşmesine etkileri bu çalışmada simulasyon yöntemiyle incelenmiştir. Simulasyonlar sırasında eş zamanlı bilgi paketlerinden hangisinin ve hangi bağlantı üzerinden transfer edileceği, çeşitli paket transmisyon-proglamlama ve yol belirleme (routing) mekanizmaları kullanılarak belirlenir. Modiano ve Sun [1] tarafından da kullanılan SHW (Shortest Hop Win), OPW (Oldest Packet Win) ve RPW(Random Packet Win) bu çalışmada kullanılan paket transmisyon mekanizmalarıdırlar. Eğer haberleşme uydularında geçici bilgi depolama sistemleri (buffer) yoksa ve uydu sistemindeki bilgi trafiği eş dağılımlı olarak modellenirse, SHW en yüksek işlem hacmini (throughput) sağlar. Fakat SHW paket kaybetme oranı açısından diğer mekanizmalara göre zayıf bir performans ortaya koyar. Hatta paketin alması gereken yol arttıkça, o paketin kaybedilme olasılığı OPW ve RPW ’ye oranla daha hızlı bir şekilde yükselir. Eğer her bir uyduya geçici bilgi depolama olanağı sağlanırsa, bu üç mekanizma sistemdeki bilgi işlem hacmini arttırma (throughput) açısından benzer performanslar ortaya koyarlar ve sistemdeki paket transmisyon eşitsizlikleri azalır. Transmisyon sırasında paketlerin hangi bağlantı üzerinden yol alacakları, değişken, yarı-değişken ve statik yol belirleme (routing) teknikleri kullanılarak belirlenmiştir. Eğer uydu üzerindeki verici sayısı iki ise, bu yol belirleme mekanizmaları birim zamandaki bilgi işlem hacmi (throughput) açısından çok büyük farklılık göstermez. Ama uydulardaki verici sayısı arttırıldıkça, değişken yol belirleme tekniği belirgin bir sekilde daha iyi sonuçlar verir.


Anahtar Kelimeler: LEO, birim ölçekte bilgi işlem hacmi, uydu haberleşmesi, paket kayetme oranı.

Referanslar:

[1] J. Sun, and E. Modiano, “Routing strategies for maximizing throughput in LEO satellite networks” IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 22, pp. 273–286, February 2004.
Remarks

prev (171) overview next (173)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente