Aktif Katılım Çağrısı


AKADEMİK BİLİŞİM 2005
2-4 Şubat 2005
Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2005 konferansı düzenlenmiştir. Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve bu konularda katkı bekliyoruz.

Ana Konular
 

Eğitim Seminerleri
 • Mobil Ağlar
 • Spam ve Virus'la Mücadele
 • İstenmeyen Trafik ve P2P
 • Kurumsal İnternet Politikları
 • Temel bilişim eğitimi
 • Kampus Bilgisayar Ağları
 • Yazılım Geliştirme Ortamları
 • Araştırma Ağları, 6. Çerceve ve Teknokentler
 • İnternet servislerinin çalıştırılması
 • Elektronik kütüphaneler
 • Ulusal ve Kurumsal Ağ yapıları
 • Üniversite bilişim sistemleri
 • Yüksek başarım , Grid ve Kümeleme teknolojileri
 • Medikal bilişim
 • Tarımsal bilişim
 • Uzaktan ve İnternet destekli eğitim

 • Ağ ve Sistem Yönetimi
 • Bilgi ve Bilişim Güvenliği
 • Web Servisleri
 • Açık kaynak yazılımları
 • DNS ve E-posta sistemleri
 • İçerik Yönetim Sistemleri
 • Web - Veritabanı arayüzü ve CORBA
 • Perl, Python, F
 • PHP, Java , C#
 • Tarama Mekanizmaları
 • Samba
 • Squid
 • SGML, HTML, TeX, pdf
 • XML
 • Virus ve Spam Filtreleme
 • P2P ve İstenmeyen Trafik
 • Kriptoloji ve e-imza

Konferans dili Türkçe'dir. Yurt dışından gelen konuklar İngilizce konuşacaklardır.

Her türlü iletişim için :
bilgi@ab.org.tr       http://ab.org.tr/
Ana Sayfa
bilgi@ab.org.tr