Aktif Katılım Çağrısı


AKADEMİK BİLİŞİM 2006 + Bilgi Teknolojileri Kongresi IV
9-11 Şubat 2006
Pamukkale Üniversitesi
Denizli

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2006 konferansı, bu yıl Pamukkale Üniversitesince düzenlenen Bilgi Teknolojileri Kongresi ile birlikte yapılacaktır. Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve bu konularda katkı bekliyoruz.

  Ana     
Konular Eğitim Seminerleri
 • Ağ ve Sistem Yönetimi
 • Elektronik Kütüphaneler
 • Yüksek Başarım, Grid ve Kümeleme
 • Yazılım Geliştirme Ortamlari
 • Yeni Teknolojiler
 • Güvenlik Sistemleri
 • Temel Bilişim Eğitimi
 • E-ogrenme, Uzaktan Eğitim, Internet Destekli Eğitim
 • Medikal Bilişim
 • Tarımsal Bilişim
 • Web Kurulumu ve Yönetimi
 • Mobil Ağlar ve Uygulamalar
 • Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
 • Araştırma Ağları, 6. Çerceve ve Teknokentler
 • Açık Kaynak Kodlu Sistemler
 • İstenmeyen Trafik: Spam, Virus, PP
 • Üniversite Bilişim Sistemleri
 • İnternet Servislerinin Çalıştırılması
 • Kurumsal İnternet Politikaları
 • Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağlar
 • E-iş, e-ticaret, M-ticaret
 • Akıllı Sistemler ve Uygulamaları
 • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Görüntü İşleme
 • İşaret İşleme
 • Otomasyon Sistemleri
 • Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri
 • Proje Yönetim Teknikleri
 • Veri Madenciliği
 • Veri Paylaşım ve Dağıtımı
 • Veri Tabanı ve Yönetimi
 • Yazılım Mühendisliği
 • Diger Konular

 • Ağ ve Sistem Yönetimi
 • Bilgi ve Bilişim Güvenliği
 • Web Servisleri
 • Açık kaynak yazılımları
 • DNS ve E-posta sistemleri
 • İçerik Yönetim Sistemleri
 • Web - Veritabanı arayüzü ve CORBA
 • Perl, Python, F
 • PHP
 •  Java
 • C, C++, C#
 • Tarama Mekanizmaları
 • Samba
 • Squid
 • SGML, HTML, TeX, pdf
 • XML
 • Virus ve Spam Filtreleme
 • P2P ve İstenmeyen Trafik
 • Kriptoloji ve e-imza
 • Kümeleme  mimarileri
 • Yazılım güvenliği
 • Linux

Konferans dili Türkçe'dir. Yurt dışından gelen konuklar İngilizce konuşacaklardır.

Her türlü iletişim için :
bilgi@ab.org.tr       http://ab.org.tr/
Ana Sayfa
bilgi@ab.org.tr