Paper 144

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (143) overview next (145)

144 - TitleÜniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları
AuthorsGüssün Güneş, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
İlkay Holt, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
PC MemberNo
Contact personGüssün Güneş, ggunes_at_ku.edu.tr, 0212-311 2620
Main Fields9. Elektronik Kütüphaneler
15. E-ogrenme, Uzaktan Eğitim, Internet Destekli Eğitim
Other Main FieldsEnformasyon Okuryazarlığı
Abstract + KeywordsÖZET

Gelişen enformasyon teknolojilerine paralel olarak artan bilgi kaynakları enformasyon okuryazarlığını gerekli kılmaktadır. Akademik kurumlar olarak üniversiteler, yaşamboyu öğrenimin temeli olan enformasyon okuryazarlığının kazandırılmasında önemli bir misyona sahiptir. Enformasyon okuryazarı yetiştirme misyonunun gerçekleştirilmesinde kütüphane ve bilgi merkezleri bu kazanımın oluşum noktasıdır. Kütüphane ve bilgi merkezleri, bilgiye olan ihtiyacı açığa çıkarma, bu ihtiyacı karşılayan doğru ve nitelikli kaynaklara ulaşma, elde edilen kaynağı değerlendirme ve sentezleme becerilerini Enformasyon Okuryazarlığı Programları’yla kullanıcılarına kazandırır. Bu çalışmada, enformasyon okuryazarlığı olgusu tanımlanarak, kütüphane ve bilgi merkezleri ile ilişkisi değerlendirilecek, var olan uygulamalara dikkat çekilerek, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde uygulanan Enformasyon Okuryazarlığı Programları incelenecektir.

Anahtar kelimler: Enformasyon Okuryazarlığı, Enformasyon Okuryazarlığı-Eğitim , Enformasyon Okuryazarlığı-Üniversiteler, Kütüphanelerde Enformasyon Okuryazarlığı,Bilgi Okuryazarliğı, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
Remarks

prev (143) overview next (145)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente