Paper 155

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (154) overview next (156)

155 - Title3 BOYUTLU ANTİK KENT MODEL ARAŞTIRMASI (LAODİKEİA UYGULAMASI)
AuthorsAhmet ÖZER, Pamukkale Üniversitesi
Sadettin SARI, Pamukkale Üniversitesi
Feryal BEYKAL, Pamukkale Üniversitesi
Ercan HAYTOĞLU, Pamukkale Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personSadettin SARI, sadettinsari_at_gmail.com, 0532 5165006
Main Fields23. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim
Other Main Fields
Abstract + Keywords3 BOYUTLU ANTİK KENT MODEL ARAŞTIRMASI (LAODİKEİA UYGULAMASI)

Özet
        Hızla gelişen teknoloji çağında yaşadığımızı düşünerek artık bilgisayar sistemlerinin günümüzün her alanında kullanırlılığı kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle tanıtım, sinema, TV, tıp vb gibi alanlarda 3D modelleme sistemlerinden olabildiğince yararlanılmaktadır. Oluşturulması ve gerçekleştirilmesi neredeyse imkânsız olan sahnelerin veya hayallerimizin somutlaştırılmasına imkân tanıyan 3D yazılımlar adı geçen alanlarda maliyeti de olabildiğince düşürmektedir.
        Bu çalışmayla antik kentlere bir örnek teşkil etmesi açısından Laodikeia’nın tarihi, kültürel ve çevresel verileri toplanarak 3-boyutlu model yardımıyla tarihi sürecin simule edilerek geçmişteki işlevsel konumuna yönelik bir animasyon oluşturulması amaçlanmaktadır.
Yapıların antik dönemdeki ortamında olduğu gibi üç boyutlu animasyon yöntemi ile ortaya konulması, Anadolu’da var olan kazısı yapılmış, yapılan ve yapılması düşünülen antik kentlerin restorasyon çalışmalarını destekleyici ön verileri oluşturması açısından önemli kılacaktır.
        Disiplinler arası yöntem kullanılarak toplanılacak verilerin sentezi ile zengin bir görsel sunumun ortaya konulması, kazım aşaması devam eden birçok antik kentin ön verileri ile ütopik görselleştirilmesini sağlamaya temel oluşturacaktır. Kazının şekillenmesi, karşılaşılacak olan yapısal elemanların konum ve durumlarıyla ilgili ön bilgilerin oluşmasına önemli ölçüde katkı yapacaktır.
3 D modelleme ile kentlerin sosyal ve ekonomik yapıları açısından tarihsel bir yolculuk olanağının sunulması, bilgisayar destekli görsel verilerin antik kent yapılarını ziyaret edenlere bir tatmin yaratması hedeflenmektedir.
Yapılacak analizde göz önünde tutulacak unsurlar (simülasyon özellikleri, arkeolojik ve tarihi datalar, mimari yaklaşımlar, ekonomik ve sosyo-kültürel veriler) kullanılmasıyla çağımızın sunduğu 3 Boyutlu bilgisayar programlarının en son varyasyonları en gerçekçi ve adı geçen yapıların işlevselliğini en doğru şekilde ortaya koyan bir metotla uygulama çalışması olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antik kent, Simülasyon, 3-Boyut, Laodikeia, Arkeoloji.


Abstract

THREE DIMENSIONAL ANTIQUE CITY RESEARCH
(LAODIKEIA APPLICATION)

By taking into consideration that we live in a rapidly-developing technology era, the use of computer systems on the whole area has become inevitable. It has greatly benefited from three dimensional model systems, especially on the areas just like advertisement, cinema, television, medical science etc. Three dimensional software giving a chance to make scenes-which is impossible constitute and carried out-and our imaginations of concrete, also drops the cost of the areas mentioned before, so far as it’s possible.
With this study, it is aimed to constitute an animation directed towards its functional location in the past, by gathering the historical, cultural and environmental datas of Laodikeia- as an example of antique cities- and simulating historical process with the help of three dimensional model.
Bringing up buildings like that it’s in the atmosphere of its’ antique period by three dimensional animation method is going to give an importance to the antique cities which have been excavated, are being excavated, will be excavated in Anatolian, because of that these antique cities. constitute front-datas that support restoration studies of archeology.
Bringing up a rich visual presentation which contains the synthesis of dates that will be gathered by the interdisciplinary method is going to be fundamental to provide making many antique cities of which excavating stage is still going on, an utopian visual with its front datas. It is also going to give an important help for giving the excavation a shape and forming front datum’s about the situation and location of structural elements that will be met.
By making dimensional model, It has been aimed to give possibility of a historical trip which includes economical and social structures of cities and to make people who visit antique city builds satisfied with computer-based visual datum’s.
The last variations of three dimensional computer programmers which our era presents us by using the elements (simulation specialty archeological and historical datum’s, architectural approaches, economical and socio-cultural datum) will be kept in mind in the made analysis.

Key Words: Antique City, Simulation, Three Dimensional, Laodikeia, Archeologi
Remarks

prev (154) overview next (156)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente