Paper 163

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (162) overview next (164)

163 - TitleKUŞ GRİBİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ; HALK SAĞLIĞI BİLİŞİMİ NEREDE?
AuthorsSelen Bozkurt, Akdeniz Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD.
Neşe zayim, Akdeniz Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD.
Kemal Hakan Gülkesen, Akdeniz Üniversitesi Biyoistatistik ve tıp Bilişimi AD.
PC MemberNo
Contact personSelen Bozkurt, selenb_at_akdeniz.edu.tr, 05053572663
Main Fields16. Medikal Bilişim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsHalk sağlığı sistemi her bireyi sağlık sorunlarından korur ve insanlar için sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak için çalışır. Bu aşamaların sorunsuzca aşılması ancak iyi planlanmış bir halk sağılığı bilgi sistemi ile mümkündür. Kimin, ne için hangi verilere ihtiyacı olduğu gibi basit sorular yanıtlandıktan sonra gerekli verilere ulaşmak için yöntem ve araçlar belirlenmelidir. Bu noktada her ülke kendine ait bilgi talebini ve halk sağlığı bilgi sistemi politikalarını belirlemeli ve düzgün şekilde uygulamaya geçilmesini sağlamalıdır. Halk sağlığı bilişimi, halk sağlığı ve bilgi teknolojilerini birleştiren bir disiplindir. Halk sağlığı çalışmalarında, araştırmalarında ya da eğitiminde bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin sistematik uygulamaları olarak tanımlanır. Halk sağlığı bilişimi, teknolojiyi kullanarak değişik çevre ve yapıdaki birey ya da toplulukların sağlık özelliklerini bir araya getirir. Sağlık problemlerinin önemini ve nedenini tanımlar, risk faktörlerini analiz eder, toplumun yapısına göre hangi stratejilerin oluşturulabileceğini, hangi araçların kullanılacağını tanımlar, problemleri önler, halk sağlığını geliştirir, sürekli gelişir, kendini izler ve eksiklikleri tamamlar. Halk sağlığı bilişiminin amacı, bilgisayarların, ağların ve diğer bilgi teknolojilerinin gücünü kullanarak halk sağlığını geliştirmektir.
Remarks

prev (162) overview next (164)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente