Paper 172

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (171) overview next (173)

172 - TitleBilgisayar Oyunlarının Öğrencilerin Öğrenme ve Motivasyonuna Olan Etkileri
AuthorsHakan Tüzün, Hacettepe Üniversitesi
Meryem Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi
Türkan Karakuş, ODTÜ
Yavuz İnal, ODTÜ
Gonca Kızılkaya, Hacettepe Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personHakan Tüzün, htuzun_at_hacettepe.edu.tr, 0-312-297 71 76
Main Fields12. Yeni Teknolojiler
15. E-ogrenme, Uzaktan Eğitim, Internet Destekli Eğitim
Other Main Fields
Abstract + Keywords
Eğitsel bir bilgisayar oyununun bir ilköğretim okulundaki uygulamasının sonuçları bu sunumun kapsamını oluşturmaktadır.

Araştırmacılar 3-haftalık uygulama kapsamında Ankara’daki özel bir ilköğretim okulunda okuyan dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin dünya ülkeleri ve kıtaları konularını öğrenebilecekleri 3-Boyutlu ve çok kullanıcılı bir bilgisayar oyunu ortamı geliştirmişlerdir. Geliştirilen oyun ortamının öğrencilerin öğrenmelerine ve motivasyonlarına olan etkisi bu araştırma kapsamında incelenmiştir.

Öğrenme ile ilgili ön-test ve son-test verileri analiz edildiğinde öğrencilerin istatistiksel olarak anlamlı bir öğrenme deneyimi yaşadıkları bulunmuştur (PreM = 7.0, PostM = 8.5) (t (12) = 2.30, p < .05). Bunun yanında öğrencilerin oyun ortamında öğrenirken sahip oldukları motivasyonları ile klasik öğrenme ortamında sahip oldukları motivasyonları karşılaştırıldığında oyun ortamına yönelik içsel motivasyonlarının klasik öğrenme ortamına göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu, oyun ortamına yönelik dışsal motivasyonlarının klasik öğrenme ortamına göre istatistiksel olarak daha düşük olduğu, oyun ortamındaki etkinlikleri daha az not kaygısıyla yaptıkları ve böyle bir ortamda öğrenirken öğretmenlerine daha az bağımlı oldukları bulunmuştur.

Uygulama sonunda öğrenci ve öğretmenlerin oyunla öğrenme konusundaki olumlu görüşleri ile araştırma sonucunda böyle bir ortamın öğrencilerin öğrenmesine ve motivasyonlarına pozitif etkisi olduğunun bulunması oyunların bir eğitim aracı olarak ülkemizde yaygınlaşabileceği fikrini vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitsel Bilgisayar Oyunları, Öğrenme ve Motivasyon, Uzaktan Eğitim, İnternet Destekli Eğitim, 3D, Yeni Teknolojiler, Coğrafya
Remarks

prev (171) overview next (173)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente