Paper 197

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (196) overview next (198)

197 - TitleHASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARINDA KESİN BAŞARININ YOLLARI
AuthorsALPARSLAN KURTULUŞ, BİRİM BİLGİ İŞLEM MÜŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
PC MemberNo
Contact personALPARSLAN KURTULUŞ, alparslankurtulus_at_birim.com.tr, 0.312.467 16 01
Main Fields16. Medikal Bilişim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsHASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ (HBYS) KULLANIMINDA / UYGULAMALARINDA KESİN BAŞARIYA ULAŞMA YOLLARI VE BAZI BAŞARI HİKAYELERİBilindiği gibi HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ( HBYS ) , Türkiye ‘de hem içinde bulunduğumuz AB entegrasyon süreci nedeniyle hem de Hükümetin, Sağlık alanında uygulamaya koyduğu çeşitli düzenlemeler ve politikalar gereği, e-Sağlık projesi kapsamı içerisinde son dönemde göz önünde olan ve son derece önem verilen bir konu halini almıştır.

Ancak, bu konunun ülkemizde, yaşanan başarılı örnekleri olduğu gibi, bir çok başarısız olmuş ve bekleneni verememiş örnekleri de mevcuttur.

Bugün burada, bir HBYS ‘nin nasıl olması gerektiğini ve başarılı olmanın yollarını ve gereklerini tartışacağız.

HBYS Kısa Tanımı:

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ; özet olarak, bir hastanedeki tüm tıbbi ve idari işlemlerin bilgisayar ortamında yapılması, her türlü verinin birbirine entegre olarak çalışan çeşitli modüller yardımıyla, farklı kullanıcılar vasıtasıyla ana bir veri tabanına girilmesi ve gerekli olan tüm çıktıların / verilerin bu veri tabanından tekrar anlamlı bir şekilde geri alınmasını sağlayan, hastanelere zaman, işgücü kazancı , maddi kazanç ve en önemlisi düzgün ve güvenilir istatistiki veri / bilgi sağlayan bir yazılımlar bütünü olarak tanımlanabilir.

Bugüne kadar HBYS’nin faydalarından genellikle maddi kazanç kısmı ön plana çıkmış olarak gözükmüş olsa bile son dönemde, bu sistemlerden elde edilebilecek düzgün ve güvenli verilerin , istatistiki bilgilerin faydası daha çok ön plana çıkmaya başlamış ve bu bilgilerin hastane yönetiminden başlayarak ulusal sağlık politikalarını geliştirmeye kadar bir çok aşamada etkili ve verimli bir şekilde kullanılabileceği gerçeği artık kabul edilmiş durumdadır. Artık esas amaç ham verinin, kullanıma hazır bilgiye dönüştürülebilmesi olmuştur.HBYS Bileşenleri : Bir HBYS oluşturulurken kimler beraber çalışır ve / veya birbirlerinin çalışmasından doğrudan etkilenir…

1. HASTANE

•        Hastane idaresi
-        Konu hakkında bilgileri ve ne bekledikleri / ne istedikleri
-        HBYS faydasına ve gerekliliğine inanmak, istekli olmak
-        HBYS kurulumu ve kullanımı aşamasında yükleniciye problem çözücü anlamda olumlu destekleri
-        Hastane personeli üzerinde olumlu etkileri ve motivasyon arttırıcı rolü

•        Hastanenin fiziki yapısı
•        Hastanenin donanımsal alt yapı durumu ( yapısal kablolama durumu ve donanımsal varlıklarının seviyesi )
•        Hastanenin Telekom altyapısı
•        Hastane tıbbi ve idari personel yapısı
-        HBYS faydasına inanmak
-        Bilgisayar tanınırlığı ve kullanım oranı / düzeyi
-        Öğrenmeye ve kullanmaya istekli olma
-        Motivasyonu sürekli yüksek tutma
-        Değişime duyarlı olma

2. YÜKLENİCİ FİRMA ( HBYS TEDARİKÇİSİ )

•        Sektör ve saha tecrübesi
-        Sağlık sektörü tecrübesi
-        Kamu Hastaneleri tecrübesi
•        Şirket vizyonu ve pazardaki konumu
•        Deneyimli ve uzman ( sertifikalı ) personel istihdamı
-        Konu ile ilgili çalışmalar yapmış, tecrübeli yazılım ekibi
-        Konu ile ilgili çalışmalar yapmış , tecrübeli teknik ekip
-        Eğitim verme kapasitesi ve bu konudaki tecrübeleri
-        Yeterli sayıda eleman çalıştırıyor olabilmesi

•        Yazılım geliştirme ve teknolojiyi takip kabiliyeti
•        Güçlü finansal yapı
•        Aynı konuyla ilgili referansları ve tecrübeleri
•        Hastane işleyişini direkt etkileyecek kararlar alan kurumlarla, bakanlıkların ilgili birimleriyle ilişkileri ve ortak çalışmaları
•        Hastane idaresini ve personelini yönlendirme ve bilinçlendirebilme kabiliyeti
•        HBYS oluştururken kullandıkları araçlar, yan sistemler ve donanımların kalitesi ve çağa uygunluğu
•        Kendilerine ürün ve teknoloji sunan firmalarla ilişkileri
•        Sistematik ve planlı çalışabilme kabiliyeti
•        Yazılımda yapılması gereken güncellemeleri ve / veya istenecek her türlü değişikliği en kısa zamanda hatasız yerine getirebilme süresi , becerisi ve reaksiyon kabiliyeti
•        Uluslararası kabul görmüş kalite sertifikaları sahipliği ve bunlara göre çalışması gerekliliği

2a. Yazılım
•        Hastanenin , böylesine bir sistemden beklediği her türlü tıbbi ve idari işlevi yerine getirebilecek, entegre bir sistemler çözümü olmalıdır
•        Çağın gerektirdiği en son teknolojinin ve araçların kullanımıyla hazırlanmış ve yazılmış olmalı, uluslar arası yöntemler izlenerek sunulmuş olmalıdır
•        Kullanılan Veri Tabanı, güvenilir, kolay ve etkili yönetilebilen şekilde olmalı
•        Kolay öğrenilebilir ve kullanılabilir olmalıdır ( user friendly )
•        Ekran yapıları olabildiğince sade ancak fonksiyonel ve sadece gerekli verileri girmeye elverişli olmalıdır
•        Kullanıcıya zaman kazandıracak bir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır
•        Min. Seviyede “Sağlık Bakanlığı HBYS Çerçeve İlkeleri” ni karşılıyor olabilmeli ancak gelişime ve eklemeye her zaman açık olmalıdır


2b. Donanım ve Alt Yapı Kablolaması
•        Uluslar arası kalite sertifikalarına sahip, garantili ve bilinen markalar arasından seçilmelidir
•        Hastanenin şu anki kapasitesini problemsiz karşılaması gerektiği gibi gelecek dönemlerdeki ek kapasite ihtiyaçlarını karşılamaya da ilk günden hazır olmalıdır. Donanımlar genelde pahalı ama uzun ömürlü ürünlerdir, donanım ihtiyacı tespitinde bugünden çok gelecekteki ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır


•        Üzerlerinde çalışacak yazılım ve diğer sistemlerin hızını ve ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip olmalıdırlar
•         Bakımları kolay ve kısa sürede yapılabilen, gerektiğinde yedek parçaları kolay bulunabilen ürünler olmalıdır


DİKKAT ! ÇOK İYİ BİR YAZILIM VEYA ÇOK İYİ SEÇİLMİŞ DONANIMLAR KENDİ BAŞLARINA ÇOK İYİ BİR HBYS SİSTEMİ OLUŞTURAMAZLAR… BUNLARLA BERABER FİRMA TECRÜBESİ, HASTANE İDARESİNİN DESTEĞİ ANCAK İYİ BİR HBYS UYGULAMASININ İLK ADIMLARINI OLUŞTURULAR. ÇOK İYİ BİR SONUÇ İÇİN HER BİR BİLEŞENİN İYİ SEÇİLMİŞ OLMASI , BUNLARIN FİRMA TARAFINDAN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILABİLECEK ŞEKİLDE ENTEGRE EDİLMİŞ OLMASI VE TÜM BUNLARIN ÜSTÜNDE HASTANE İDARESİNİN VE PERSONELİNİN İSTEĞİ VE DESTEĞİ GEREKLİDİR.

HBYS DEN BEKLENTİLERİMİZ ÇOK YÜKSEK OLABİLİR ANCAK UNUTULMAMALIDIR Kİ HENÜZ DAHA DÜNYADA KENDİ BAŞINA AMELİYAT YAPABİLEN VEYA EN AZINDAN HASTAYA BİR ENJEKSİYON BİLE YAPABİLEN BİR HBYS SİSTEMİ YOKTUR… OLMAYACAKTIR… İNSAN FAKTÖRÜ HER ZAMAN BU SİSTEMİN EN ETKİN ELEMANI OLACAKTIR…


3. İLGİLİ BAKANLIKLAR

•        T.C. Sağlık Bakanlığı
•        T.C. Maliye Bakanlığı
•        T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bu bakanlıkların , konuya makro ve/veya mikro bazda bakış açıları ve bu konuyla ilgili çalışmaları çok önemlidir ve sistemi etkileyici yöndedir

4. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

•        SSK
•        Bağkur
•        Emekli Sandığı
•        Yeşil Kart

Bu kurumlara bağlı hastalara farklı fiyatlardan farklı faturalar çıkartılmaktadır. Kurumların yaptığı her türlü değişiklik sitemi etkileyici yöndedir.

5. DİĞER ÖDEME KURUMLARI

•        Ücretli hastalar
•        Özel Sağlık Sigortası


6. VERİ GİRİŞ OPERATÖRLERİ
BİLGİSAYAR ELEMANLARI
UYGULAMA ELEMANLARI

•        HBYS kullanımında yüklenici firmadan çok iyi eğitim almış olamlıdırlar
•        Sağlık konularında gerekli altyapı ve terminoloji bilgisine sahip olmalıdırlar
•        Bilgisayar kullanımı konusunda sertifika sahibi olmalıdırlar
•        Yoğun ve stresli ortamlarda çalışmaya hazır olmalıdırlar
•        Davranış ve insan ilişkileri konularında yeterli eğitime sahip olmalıdırlar
•        Düzgün ve yanlışsız veri girişi yapmalıdırlar
•        Gördükleri eksiklikleri ve olabilecek problemleri derhal ilgili yerlere bilgi vermelidirler


7. HASTALAR ( HASTANE MÜŞTERİLERİ )

UNUTMAYINIZ, İNSANLAR ÇOĞUNLUKLA “HASTA” OLDUKLARINDA VEYA “KENDİLERİNİ İYİ HİSSETMEDİKLERİNDE” HASTANEYE GİDERLER…

•        Zaten tahammül sınırları azalmıştır
•        Ne olduğu konusunda bilgi sahibi değildirler
•        Ne olacağı konusunda da bilgi sahibi değildirler
•        Neyi nasıl yapacaklarını bilemezler
•        Bilgilendirilmeye ve yönlendirilmeye ihtiyaçları vardır

HASTALARIMIZI HBYS KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRELİM… ANCAK BUNDAN SONRA ONLARIN DESTEKLERİNİ ALABİLİRİZ. KONU HAKKINDA AZ DA OLSA BİLGİ SAHİBİ OLMAK , DESTEK VERMENİN İLK GEREĞİDİR…

SONUÇ :


İYİ BİR YAZILIM , DOĞRU SEÇİLMİŞ BİR DONANIM BÜTÜNÜ VE BUNLARI KULLANIMA HAZIRLAYAN SEKTÖRDE VE SAHADA TECRÜBELİ BİR FİRMA İLE, HASTANE İDARESİNİN, PERSONELİNİN VE HATTA HASTALARININ İSTEĞİ VE DESTEĞİYLE , İYİ EĞİTİLMİŞ VE BİLİNÇLİ UYGULAMA ELEMANLARININ ÇALIŞMALARI SONUCUNDA ORTAYA, MİKRO BAZDA HASTANE İDARESİNİ VE ÇALIŞANLARINI HER TÜRLÜ AÇIDAN TATMİN EDECEK, ONLARA İLERDEKİ ÇALIŞMALARINDA YÖN VERECEK DOĞRU VE GÜVENİLİR BİLGİLER SAĞLAYAN , MAKRO BAZDA İSE SAĞLIK BAKANLIĞI VE HÜKÜMETİN E-SAĞLIK PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİNE YARDIMCI OLACAK, SAĞLIK POLİTİKALARINI OLUŞTURURKEN DOĞRUDAN FAYDALANABİLECEĞİ BİR “HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ” OLUŞTURMAK MÜMKÜNDÜR.
Remarks

prev (196) overview next (198)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente