Paper 23

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (22) overview next (24)

23 - TitleSANALCA, SANAL ODALARDA (İNTERNET) İLETİŞİM VE TÜRKÇE
AuthorsMehmet AKSÜT , Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Zekerya BATUR, Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü
Tülin AVŞAR, Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü
PC MemberNo
Contact personZekerya BATUR, zekeryabatur9_at_gmail.com, 0 505 6875117
Main Fields15. E-ogrenme, Uzaktan Eğitim, Internet Destekli Eğitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsSANALCA, SANAL ODALARDA (İNTERNET) İLETİŞİM VE TÜRKÇE

Mehmet AKSÜT         Zekerya BATUR         Tülin AVŞAR
AKÜ                AKÜ         AKÜ
Eğt.Bil.Böl.        Türkçe Eğt. Böl.        Türkçe Eğt.Böl.
Mehmet_aksut_at_mynet.com        zekeryabatur9_at_gmail.com        tulavsar_at_homail.com


ÖZET
Teknolojik gelişmeler ya da büyük buluşlar beraberinde büyük değişmeler meydana getirmiştir. Bu değişmeler toplumun ya da insanlığın kaderini farklı bir boyuta getirirken, toplumu ilgilendiren tüm kurum ve kuruluşları da etkiler olmuştur.

İletişim teknolojisinin hızla ilerlemesi toplumsal ilişkileri doğrudan etkilemiştir. İnsanlar arası günübirlik ilişkiler farklı boyutlar ve değişik şekillerde gerçekleşmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak dil kavramı farklı bir nitelik kazanırken, kelimelerin sihirli söylenişleri, vurgu ve tonlama özellikleri sanal ortamda dilbilgisi kurallarının dışına çıkmıştır. Bu bakımdan iletişim ve iletişim teknolojisinin ivme kazanmasıyla anlamlılıkları ya da etkinlikleri ayrı bir değer kazanmaya başlamıştır. Kelimeler, her ne kadar iletişimin temel mesnetlerini oluştursa da sanal ortamda apayrı bir anlam kazandığı görülmektedir.

Teknolojik gelişmelerin meydana getirdiği bu yenilikler, iletişimin yeni kavramlar kazanmasına öncülük etmektedir. Özellikle konuşma etkinliğinin içeriğini zenginleştirdiği gibi yazı dilinin de içeriğini hatta sembollerini tahmin edilemeyecek derecede etkilemiştir. Daha önce Türkçede kullanılmayan karakterler kullanılmaya başlanmıştır.

        Araştırmanın çalışma evrenini, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Uşak’ta bulunan fakültelerinin öğrencileri (Uşak Üniversitesi) oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin internet ortamında kullandıkları yazı sembolleri ile oluşturdukları yeni yazı dilinin özelliğini saptamaya çalışılmıştır. Çalışma örneklemini oluşturan öğrenciler, üç bin öğrenci arasında random yöntemiyle seçilmiş iki yüz öğrenciden oluşmaktadır. Seçilen öğrencilerin günlük kullandıkları sembol ve kısaltmalar toplanıp sınıflandırılarak Sanal-Türkçe Sözlüğü oluşturulmaya çalışılmıştır.

Araştırma sonucunda; sanal ortamdaki kelime yapıları, İngilizce-Türkçe karışımı bir dil oluşturmuştur. Sanalca kendi çerçevesini, var olan dilin kurallarını kullanmış fakat şekil ve ses özellikleri farklılaşmıştır. Yaklaşık 250 sözcükten oluşan özel bir sanalca sözlüğü oluşturulmuştur.

Çalışmanın yaygınlaştırılması sözlükle ilgili geliştirme ve değiştirme çalışmalarına katkı sağlayacaktır.


        
Anahtar Kavramlar: Sanalca, İletişim Teknolojisi, Yazı, Türkçe

Remarks

prev (22) overview next (24)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente