Paper 24

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (23) overview next (25)

24 - TitleÇevirim İçi Sınav Sistemlerinin, Öğrenmeye Olan Etkileri Üzerine Bir Çalışma
AuthorsŞemseddin KOÇAK, Ç.Ü.İlahiyat Fakültesi
Ebru DÜNDAR YENİLMEZ, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü
Emrah YENİLMEZ, Ç.Ü. Bilgisayar Bilimleri Araştırma Merkezi
PC MemberNo
Contact personEmrah YENİLMEZ, ceylan_at_cu.edu.tr, 05434550355
Main Fields15. E-ogrenme, Uzaktan Eğitim, Internet Destekli Eğitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÇevrim içi sınav yapma ve değerlendirme sistemleri son zamanlarda gerek uzaktan eğitim sistemlerinde, gerek bağımsız sistemlerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Çukurova Üniversitesi Çevrim İçi Sınav Uygulama ve Değerlendirme (ÇÜ-ÇİSUD) de bunlardan bir tanesidir.

Sistem 2000 yılında geliştirilmeye başlanmış ve farklı derslerde öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Bu süreç içerisinde eksiklikler giderilmeye çalışılmış ve bunlar değişik çalışmalara konu olmuştur. Kontrol ve deney grubunun karşılaştırılarak gruplar arasında farkların belirlendiği ve KPSS’de elde edilen sonuçlar açısından da ÇÜ-ÇİSUD sisteminin etkililiği ve kullanılabilirliği belirlenmiştir. En son, öğrenci görüşleri alınıp değerlendirilerek sistemin çalışmasının son halkası da tamamlanmıştır.

Bu amaçla, çalışmamızda ÇÜ-ÇİSUD sistemi uygulanan 4 değişik derse katılan 50 öğrencinin, sistemin yapısı, çalışması, etkililiği ve öğrenmeye katkısı ile ilgili görüşleri anket soruları ile belirlenmiş ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Remarks

prev (23) overview next (25)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente