Paper 25

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (24) overview next (26)

25 - TitleYönetim Bilişim Sistemleri Terim Sözlüğü için İnternet Erişimli Veri Tabanı
AuthorsRıza Haluk KUL, TC Beykent Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Murat Kaan, TC Beykent Üniversitesi, SBE
PC MemberNo
Contact personRıza Haluk" KUL, hkul_at_beykent.edu.tr, 532 6334894
Main Fields31. Veri Paylaşım ve Dağıtımı
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzet :
Akademik sınıflandırmada Bilgisayar Bilimleri ve İşletme konularında disiplinler arası eleman ihtiyacını gidermeye çalışan Yönetim Bilişim Sistemleri konusunda üniversitelerimizde verilmekte olan derslerde ve diğer akademik çalışmalarda ortak terminolojiyi oluşturmak bir zorunluluktur.
Bu amaçla öncelikle bu bilim dalında kullanılan terimler için bir envanter çalışması yapılmalı, Türkçe terimlerin tanımları oluşturulmalı, yabancı dilde bir terim var ise ardından bunların tanımları yapılmalı, Türkçe tanımların oluşturulup Türkçe karşılıklarının işlenmesi ve oylanması gerekmektedir.

Bu çalışmada 1991-94 yılları arasında İTÜ Terim Hazırlama Komisyonu'nun çalışmaları ile teşekkül eden esaslar doğrultusunda yukarıda belirtilen sürecin bir takım çalışması ile veb ortamına aktarılması konusundaki prototip modelleme ve sistem tasarımı sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Terim, veritabanı, tasarım, yönetim bilişim sistemleri
RemarksÇalışma hakkında
http://ozgur.beykent.edu.tr/~hkul/ybsterim/
www.ybsterim.org

siteleri incelenebilir.


prev (24) overview next (26)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente