Paper 43

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (42) overview next (44)

43 - TitleBilgi Teknolojilerinin Yükseköğretim Kurumlarında Kullanımı ve Üretimi
AuthorsElif Yılmaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personElif Yılmaz, delif46_at_yahoo.com, (0212) 236 69 36 - 120
Main Fields6. Üniversite Bilişim Sistemleri
14. Temel Bilişim Eğitimi
15. E-ogrenme, Uzaktan Eğitim, Internet Destekli Eğitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzet

Bilginin insanlık tarihinde ilk kez diğer tüm kaynakların önüne geçtiği ve insan eğitiminin tüm ülkeler için önemli ve öncelikli konu haline geldiği çağımızda bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının giderek artan kullanımı, eğitim için insanların yüzyüze gelmesi ve bunu özel bir bina içinde yapmaları zorunluluğunu ortadan kaldırmış, çok ortamlı eğitim ve öğretim sistemine geçilmesi ile birlikte tüm dünya bir okul, hatta neredeyse bir sınıf halini almıştır. Değişik bilim dallarından değişik üniversitelerde çalışan araştırıcı ve bilimadamları İnternet üzerinden bilgi ve teknolojik işbirliği yapmak suretiyle bir çeşit “sanal üniversite” ortaya çıkarmışlardır.

Bilgi toplumuna geçişin kaçınılmaz bir zorunluluk halini aldığı günümüzde, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bu geçişi sağlamanın tek yolu bilgi sistemleri ve bilişim teknolojilerinin üretimden yönetime, eğitimden sağlığa kadar her alanda kullanılmasını sağlamaktır. Ülkelerin bilim politikalarını üreten ve belirleyen üniversiteler ise tüm bilimsel çalışmaların odağında bulunmasından dolayı bilgi teknolojilerinin en çok kullanıldığı ve üretildiği merkezler konumundadırlar. Değillerse bile, yakın bir gelecekte bu rolü üstlenmek durumundadırlar. Bir bilim-kurgu senaryosu üretip, yakın zamanda tüm üniversitelerin kapılarına kilit vurup eğitimi tamamen teknolojik boyuta taşımak şu an için bile gerçekçi değildir. Bilgi teknolojileri eğitim kurumlarının ve eğitimcilerin rakibi değil; onların kullanımına sunulmuş, işlevselliklerini ve verimliliklerini arttıracak araçlardır. Hangi aşamasında olursa olsun eğitimde birebir insan ilişkisinin zorunluluğu yadsınamaz. Bununla birlikte hayatımızın her alanında hız ve kolaylık sağlayan teknolojik yeniliklerin çoğaltılması ve yeniden üretimi için bu sistemin öncelikle üniversitelerde etkin bir şekilde kullanılması günümüz gençliğine ve gelecek nesillere karşı yerine getirilmesi gereken kaçınılmaz bir ödevdir. Ne denli büyük teknolojik yatırımlar yapılırsa yapılsın, onu kullanacak insan kaynağı olmadığı sürece bilgi sisteminin başlı başına hiçbir değeri olmadığı unutulmamalıdır. Öncelikle insana yatırım yapıp, eldeki teknolojik altyapıyı en etkin biçimde kullanabilmek gerekir. Mevcut teknolojik altyapıyı insan faktörü ile buluşturmak için en uygun yer de eğitim kurumları, özellikle de araştırma ve geliştirme niteliği ön planda olan yükseköğretim kurumları olmalıdır. Bu bildiride bilgi teknolojilerinin Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında etkin kullanım ve üretim düzeyleri değerlendirilecek ve konuyla ilgi öneriler getirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Öğrenme, eğitim, yükseköğretim, bilgi toplumu, bilişim teknolojileri.
Remarks

prev (42) overview next (44)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente