Paper 52

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (51) overview next (53)

52 - TitleAkademik Bilişim Altyapısında Esneklik: Bilgisayar ve Enformatik Bölümlerinde Tecrübeler
AuthorsMehmet Gençer, İstanbul Bilgi Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personMehmet Gençer, mgencer_at_cs.bilgi.edu.tr, 0505-4106602
Main Fields2. Açık Kaynak Kodlu Sistemler
6. Üniversite Bilişim Sistemleri
8. Ağ ve Sistem Yönetimi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBu çalışmada Bilgisayar Bilimleri, Matematik, ve Informatik bölümlerine hizmet veren bir altyapıdaki tecrübeler ve üretilen çözümler özetlenmektedir. Sözkonusu sistem bir bilgisayar bilimleri bölümü bünyesinde bulunması sebebiyle personel ve öğrencilerin büyük bir kısmının dolaylı ve dolaysız etkilerine, yeni teknolojilerin nüfuzuna açıktır. Bu değerlendirmede (1)altyapıdaki sistemin geçirdiği dönüşümün kullanıcılarının ve onların ihtiyaçlarının geçirdiği dönüşümle birlikte bir okuması, (2)kimi altyapı sorunlarına açık kaynak yazılımlar esas alınarak geliştirilen çözümler ve araçlar, ve (3)bu çözümlerin ihtiyaçlardaki esnekliği karşılama düzeyinin ve sistem maliyetlerinin genel bir değerlendirilmesi sunulmaktadır.

Böyle bir sistemin cevap verdiği akademik, eğitsel ve kurumsal ihtiyaçların dönüşümü izlendiğinde, şunlar gözlendi: (1)yekpare istemci konfigürasyonların fizibilitesi düşüş eğilimi göstermektedir. Anadili Türkçe olmayan personel ve öğrencilerin katılımı, farklı bölümlere servis verilmesi ya da bölüm içinde araştırma gruplarının ortaya çıkması türü sebeplerden ötürü, bu özelleşen ihtiyaçları tek bir yekpare sistemle karşılamak yerine kullanıcıların kampüsteki her bilgisayarı kendi özelleştirmeleriyle kullanabilecekleri sistemler gerekli olmuştur. (2)Gerek dizüstü bilgisayar teknolojisinin gerekse internet bağlantısının yaygınlaşmasıyla fiziksel kampüs sınırları anlamsızlaşmaktadır. Bu yüzden, örneğin özellikle öğrencilerin eğitim için kullanılan yazılım sistemlerini kampüs dışı ortamlara taşıyabilmesi ihtiyacı doğmuştur. (3) Hem kullanıcılar hem de sistem yöneticileri açısından genişleyen ihtiyaçların hızla karşılanmasında, alternatif yazılım çözümlerine erişim düzeyi(veya çözüm geliştirme hızı) ve bunların varolan sisteme eklenebilirliği, güçlü bir etken olarak kendini göstermektedir.

Sözkonusu kurumsal uygulama örneğinde açık kaynak çözümlere yönelim, özellikle yukarıdaki son faktörle ilgili olarak oluşmuştur. Ancak bunu takip eden süreçte açık kaynak çözümlerin standartlara uyumlu ve güvenli olması, hızlı geliştirme süreçlerine sahip olmaları gibi nedenlerden ötürü diğer ihtiyaçları karşılama oranları da yüksek olmuştur. Yazılım, kurulum, yönetim, ve hatta donanım maliyeti düşük bir sistemle birinci ve üçüncü ihtiyaçlar tamamen, ikincisi ise kısmen karşılanabilmektedir. Halen test aşamasında olan taşınabilir(örneğin CDden açılır) sistemler sayesinde hem bu ihtiyacın da tam olarak karşılanması, hem de makine parkı yönetiminin rahatlatılması eşzamanlı olarak olası görünmektedir. Bu sistemin dosya sistemi sunucusu ayağına karşılık olarak ise yeni nesil güvenli Linux dosya sistemi(NFSv4) teknolojisi öngörülmektedir.

Bu süreçte özellikle açık kaynak sistemlerde eğitim malzemesinin erişilebilirliği, öğrencilerin ve sistem yöneticilerinin kendi ihtiyaçlarına uygun yazılım araçlarını seçme ve deneyim biriktirme konusunda proaktif davranış biçimleri geliştirmesini tetiklemiş görünmektedir. Daha genel anlamda, başta GNU/Linux olmak üzere, açık kaynağın sağladığı araç havuzunun kapsamı ve bunların öznitelikleri, hem sistem kullanıcısı hem de sistem yöneticisi açısından, genişlerken esnekliğini ve ihtiyacı karşılama oranını muhafaza eden altyapı ve üstyapıların serpilmesini mümkün kılan bir stratejik açılım sağlamaktadır.
Remarks

prev (51) overview next (53)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente