Paper 61

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (60) overview next (62)

61 - TitleVERİ MADENCİLİĞİ ve UYGULAMA PROGRAMLARI
AuthorsEcir Uğur Küçüksille, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Kubilay Taşdelen, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Turgay Aydoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü
PC MemberNo
Contact personEcir Uğur Küçüksille, ecir_at_sdu.edu.tr, 246 2111483
Main Fields30. Veri Madenciliği
32. Veri Tabanı ve Yönetimi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖZET
Günümüzde çeşitli uygulamalardan, internet, web logları gibi kaynaklardan giderek daha fazla veri toplanmakta ve veri tabanlarında saklanmaktadır. Fakat, bu veriler halen birçok uygulamada sadece raporlama amaçlı olarak kullanılmaktadır. Oysa bu veriler, içerisinde şirketler ve kuruluşlar için çok kıymetli örüntüleri barındırmaktadır. Bu da şirketlerin ve kuruluşların veri yönünden zengin fakat bilgi yönünden fakir olduğu sonucunu doğurmaktadır. Verinin bilgiye dönüştürülmesi noktasında veri madenciliği kavramı ile karşılaşılmaktadır. Veri madenciliği çalışmaları yapmak için birçok program geliştirilmiştir. Bu programlardan biri SQL Server 2005 bir diğeri ise WEKA programıdır. Bu çalışmada veri madenciliği hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Sql Server 2005 ve WEKA’da bir uygulama geliştirme aşamaları anlatılmıştır.

ABSTRACT

Nowadays, it is being gathered more data from web logs, internet and different applications and stored in databases. However, these data is still being used for only report aimed in many applications. These data contain invaluable patterns for companies and organizations. So this results that, companies and organizations are rich for data, but poor for information. At the point of turning data into information, it is being seen data mining. It has been developed many tools in order to work on data mining. One of these programs is SQL Server 2005 and the other one is WEKA . In this study, information about data mining has been given. Also stages of developing an application on SQL Server 2005 and WEKA has been given.

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Veri Tabanı
Remarks

prev (60) overview next (62)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente