Paper 64

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (63) overview next (65)

64 - TitleMimarı Tasarım Sürecinde Displinler arası ilişkiler ve eşzamanlı-dijital tasarım
AuthorsNurgül İnan, Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Dr.Tayfun Yıldırım, Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
PC MemberNo
Contact personDr.Tayfun Yıldırım, mtayfun_at_gazi.edu.tr, 312-2317400-2617
Main Fields23. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsZET

Mimari tasarım, mimarlık ve mühendislik disiplinleri arasında bir ekip işidir. Günümüzde büyük ve kompleks hale gelen yapıların tasarlanmasında, değişik konularda uzman kişilerin bilgi ve görüşlerine gereksinme duyulmaktadır.

Proje tasarımlarının ve çizimlerin dijital ortamlarda yapılmaya başlanması ile birlikte, mimar ve çeşitli disiplinlerdeki mühendislerin bilgi alış veriş şekli de değişikliğe uğramıştır.
Geleneksel yöntemlerle çalışılan dönemlerde tasarımın ancak belli bir aşamasından sonra devreye girebilen mühendislik disiplinleri, teknolojik imkanların sunduğu hızlı, kolay, zaman ve mekana bağlı kalınmayan iletişim olanakları sayesinde proje üretim sürecinin başından itibaren tasarımın içinde mimar ile birlikte yeralmaktadırlar.

Proje tasarımlarının ve çizimlerin dijital ortamlarda yapılmaya başlanması ile birlikte
, mimar ve çeşitli disiplinlerdeki mühendislerin bilgi alış veriş şekli de değişikliğe
uğramıştır.
Geleneksel yöntemlerle çalışılan dönemlerde tasarımın ancak belli bir aşamasından sonr
a devreye girebilen mühendislik disiplinleri, teknolojik imkanların sunduğu hızlı, kola
y, zaman ve mekana bağlı kalınmayan iletişim olanakları sayesinde proje üretim sürecini
n başından itibaren tasarımın içinde mimar ile birlikte yer almaktadırlar.
Mimar, mühendis, peyzaj gibi disiplinler arası ilişkilerde dijital-senkronize tasarım o
lanaklarının günümüz mimarlık bürolarında ne ölçüde kullanıldıklarını araştırmak bu çal
ışmanın esas amacıdır.
Bu çalışmada, Ankara’daki mimarlık bürolarında bir anket çalışması yapılmış, bilg
isayar ve şebeke teknolojilerinin kullanımının bürolarda ve disiplinlerarası ilişkilerd
e ne gibi etkileri olduğu ortaya çıkartılmıştır. Buna bağlı olarak, CAD sürecinin rasyo
nelleşmesi ve tüm disiplinler için mevcut teknolojinin verimli kullanımına yönelik yön
temler önerilmiştir.


Anahtar Kelimeler: CAD, BDT, Mimari Tasarım, Bilgisayar destekli mimari tasarım, Disipl
inlerarası Tasarım, CAD standartları
Remarks

prev (63) overview next (65)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente