Paper 80

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (79) overview next (81)

80 - TitleElektronik Bilgi Kaynaklarına Erişimde “ULAKBİM Ulusal Akademik Lisans Girişimi
AuthorsElif Aytek Gürses, Ulakbim Cahit Arf Bilgi Merkezi Md.Yrd.V.
PC MemberNo
Contact personElif Aytek Gürses, elif_at_ulakbim.gov.tr, xxxxxxxxx
Main Fields9. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + Keywords
1996’da TUBITAK’a bağlı bir enstitü olarak kurulan ULAKBİM; 1996’dan günümüze ülkemizdeki eğitim ve araştırma ağ alt yapısını (Ulusal Akademik Ağ-UlakNET) oluşturmakta ve uluslararası standartlarda geliştirmektedir. Yanı sıra, ülkemizdeki en zengin bilimsel basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına sahip Cahit Arf Bilgi Merkezi aracılığı ile ülke çapında yaygın bilgi ve belge erişim hizmetleri sunmaktadır.

ULAKBİM misyonu ve temel görevleri arasında; “Üniversiteler ve arastırma kurumlarının etkinligini ve üretkenliğini artırıcı bilgi gereksinimlerinin karşılanmasında, bilgi teknolojisi desteği bağlamında bilgi ve belge erişim hizmetleri sunmak; bilgi hizmetlerinin ulusal ölçekte yaygınlaştırılması yolunda çalışmalar yürütmek; eşgüdüm, paylaşım ve işbirliğine yönelik girişimlerde bulunmak” yer almaktadır. Bu doğrultuda ULAKBİM; araştırmacılar tarafından yoğunlukla talep edilen, otorite durumdaki elektronik bilgi kaynaklarına erişimi ülke çapında yaygınlaştırmak amacıyla, elektronik bilgi kaynaklarına “Ulusal Lisans” aracılığı ile abonelik girişimini başlatmıştır. Bu sunuşta, 2006 yılı başında hayata geçirilen ULAKBİM Ulusal Lisans Girişimi ile ilgili bilgi verilecek, girişim kapsamında yürütülen çalışmalar, planlar, amaç ve hedeflere değinilecektir.
Remarks

prev (79) overview next (81)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente