Paper 91

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (90) overview next (92)

91 - TitleSANAL DÜNYADA DİL SAVAŞLARI
AuthorsAhmet TARCAN, Dicle Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personAhmet TARCAN, tarcan_at_dicle.edu.tr, 0-535-65868 28
Main Fields
Other Main Fieldsİnternette Dil Profili
Abstract + KeywordsTHE WAR OF LANGUAGES IN CYBERWORLD

Internet has been an English speaking world since its origine. But in the latest years it is clear that multilinguism began to dominate the Internet world. This work studies the languages profiles in cyberworld, in other words; how many people use Internet in French, in Turkish and so on. The numbers are mainly important for e-sellers and politics makers. Today there are several companies that studies Internet language demographics. The data of this article come from Global Reach, Internet World Stats and search engines. The number of websites in different languages change according to the kind of the search engine, the weeks and even according to the day.

the study sum up also some analyse tehcnics of web contents according their languages. It seems there are three linguistics ways to determine the number of webpages by language:
first by using the suffixe and prefixe of each language, second by typing the most frequently used words in a language, for exemple “the” in English, “de” in French and so on, the third is to use some specifics caracteres in each language. (vowels or consonants for exemple the Ç, İ Ğ in Turkish, oe in French, and so on.)

Keywords: Internet, Languages, Web, Linguistic

SANAL DÜNYADA DİL SAVAŞLARI

ÖZET

Günümüzde büyük bir Pazar haline gelen internette tüketiciye ulaşmanın önündeki en büyük engellerden biriside dil engelidir. İnternet ortamında kullanılan dillerin oranı e-ticaret ve internet reklamcılığı sektöründe çalışanlar için büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmada internet kullanıcılarının dil profili ile Arama motorlarında indekslenen 15 milyarın üzerindeki web sayfasının içerikleri ile ilgili sayısal rakamlar elde edilmeye çalışılmıştır. Bunun için dilbilimsel bazı ölçütlerden yararlanılmıştır.

İnternet pazarında yapılan satışlardan yararlanmak için internet kullanıcılarına ulaşmak gerekir. Bunun içinde kullanıcıların dil profilleri, Web sayfalarının hangi dilde daha çok kullanıcı bulduğunu tespit etmek gerekmektedir


Çalışmanın veri tabanı iki ayrı bölüm halinde sınıflandırılmıştır:

1.İnternet kullanıcılarının dil profili
2.Arama motorlarında kayıtlı olan web sitelerinin dil profili

İnternet kullanıcılarının dil profili için Global Reach, Internet World Stats’ın 1996 yılından beri yapmış oldukları ölçümler esas alınmıştır. Global Reach ise verilerini Uluslararası Telekominikasyon birliğinin (UIT) her ülkedeki kullanıcılara göre verdiği rakamlara dayandırmaktadır. Elde edilen veriler dil atlasları dikkate alınarak rakamlara dönüştürülmektedir.

Web sitelerinin dil profili ise arama motorlarından elde edilen rakamlardan yola çıkılarak varsayımlar üretilmiştir. Her bir dilde kullanılan frekansı yüksek kelime, hece ve ekler tespit edilerek buna göre arama motorundan İngilizce, Fransızca vb. dillerdeki sayfalar görüntülenmiştir. Web sayfalarının rakamları ile ilgili verilerin büyük çoğunluğu Google arama motorunun indekslerine dayandırılmıştır. Yahoo ve Altavista’nın indeksleri ise karşılaştırma gerektiğinde kullanılmıştır.

.

Remarks

prev (90) overview next (92)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente