Overview of all 236 abstracts

Last updated: Tue Feb 28 17:21:16 2006

Main topics | All abstracts in one file

Number of submitted bids: 0 (0 high; 0 low)

NumberHLTitle
100Enformasyon Toplumu, Bilgi Toplumu, Internet ve Turkiye
20021. Yüzyıl Eğitim Kurumlarının Okul Teknoloji Koordinatörü İhtiyacı
300Bilgisayar Ağ Sistemleri Güvenliği
400Evcil veya Çiftlik Havyanların Beslenmesinde Otomasyonun Kullanılması
500E-SINAV SİSTEMİ
600Gizlilik, Bireysel Haklar, Kişisel Verilerin Korunması
700Band Genişliği Yönetimi
800ILERI BESLEMELI YAPAY SINIR AGLARINDA BACKPROPAGATION (GERIYE YAYILIM) ALGORITMASININ SEZGISEL YAKLASIMI
900WEB TABANLI KONTROL UYGULAMALARINDA İNTERNET KAYNAKLI TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1000Elektronik Hasta Kayıt Sistemi Uygulaması
1100İnternette Güvenlik, Virüs, Spam, Bireysel Savunma
1200GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS)
1300Web Tabanlı Satış-Sipariş Takip Sistemi
1400COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE ARAZİ ANALİZİ İÇİN PROJE PLANLAMASI
1500GRAFİK RENKLENDİRME ALGORİTMASI KULLANILARAK OTOMATİK DERS PROGRAMI GELİRTİRME YAZILIMI
1600FOTOVOLTAIK PANELLE BESLENEN GSM 1800 BAZ ISTASYONU SISTEMI
1700Proje Yönlendirmeli Öğrenim ve Temel Bilgi Teknolojileri
1800Kamu Kurumlarında Bilgi Yönetimi
1900Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve 3 Uygulama
2000Mobcasting
2100Kredili Sistem Öğrenci İşleri Otomasyon Yazılımı (Uludağ Üniversitesi-Ocak-2006-BURSA)
2200RESİM ŞİFRELEME YÖNTEMİ (VERİ SAKLAMA)
2300SANALCA, SANAL ODALARDA (İNTERNET) İLETİŞİM VE TÜRKÇE
2400Çevirim İçi Sınav Sistemlerinin, Öğrenmeye Olan Etkileri Üzerine Bir Çalışma
2500Yönetim Bilişim Sistemleri Terim Sözlüğü için İnternet Erişimli Veri Tabanı
2600Çocuk Gelişim Persentil Eğrileri Güncellenme Problemi için Veb Tabanlı VEri Tabanı Uygulaması
2700OpenBSD Packet Filter ile görünmez firewall uygulaması
2800ERP ÖNEMİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
2900FreeBSD Terminal sunucu uygulaması
3000qmail ile üniversite e-posta sisteminin yürütülmesi
3100ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ELEKTRONİK TEZ KOLEKSİYONU
3200Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı ve Bir Örnek
3300ÜNİVERSİTEDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
3400PEAR::DB_DataObject Sınıfı, Örnek veritabanı uygulaması
3500Beton Karakteristik Basınç Dayanım Testinin Bilgisayar Kontrollü Olarak Yapılması
3600Elektronik Yayıncılık: Avrupa Birliği ve OECD Yayınlarına Erişim
3700Hetorejen Kümeli Bilgisayarların Web Servislerle Modellenmesi
3800MEDİKAL GÖRÜNTÜLERİN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ
3900XML TEKNOLOJISININ ASTM PROTOKOLU YERINE KULLANILMASI
4000Dinamik Bölüm Web Sayfası Oluşturmak
4100Web Sayfası Yönetim Yazılımı
4200Türkiye İnternet Raporu 2005
4300Bilgi Teknolojilerinin Yükseköğretim Kurumlarında Kullanımı ve Üretimi
4400KAN BANKALARINI MERKEZİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
4500"Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Adana İli Yerleşim Alanının Hidrojeolojik Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi"
4600Web Tabanlı J2EE Uygulamlarında Struts Framework & Hibernate desteği
4700Kablosuz Reklam Panosu Tasarımı ve Yapımı
4800Bilgisayar Kontrollü Mikrodenetleyicili Basketbol Skorbordu Tasarımı ve Yapımı
4900E-TİCARETE YAKLAŞIM ARAŞTIRMASI
5000Yardımlaşan Nesne Ağlarında Ortama Erişim Kontrolü
5100BiR UZMAN SİSTEMİN BİLGİ KAZANCI İÇİN ENDÜKTİF ÖĞRENME UYGULAMASI
5200Akademik Bilişim Altyapısında Esneklik: Bilgisayar ve Enformatik Bölümlerinde Tecrübeler
5300ANT SYSTEM ALGORİTMASININ JAVA İLE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ
5400YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNDE OTOMATİK KOD ÜRETİCİLER
5500FOTOGRAMETRİK SİLUET İMGELERİNDEN 3D MODEL GERİ-ÇATIMI
5600Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
5700GÖRME ENGELLİ BİLGİSAYAR KULLANICILARI İÇİN METİN OKUTUCU PROGRAM VE CİHAZ TASARIMI
5800Reengineering
5900İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve ODTÜ'de Yürütülen Çalışmalar
6000Yeni Bir Kampus Bilisim Altyapisi Kurarken
6100VERİ MADENCİLİĞİ ve UYGULAMA PROGRAMLARI
6200An Application of Clustering Algorithms on the Assessment of English Language Placement Test.
6300RAPTOR VERSUS REED SOLOMON FORWARD ERROR CORRECTION CODES
6400Mimarı Tasarım Sürecinde Displinler arası ilişkiler ve eşzamanlı-dijital tasarım
6500E- AVRUPA VE TURKIYE’DE BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
6600İnternette Çok Dillilik
6700Yazılım Etmenleriİ: Açık, Dinamik ve Heterojen Ortamlarda Yazılım Geliştirme İçin Bir Teknoloji
6800A new aspect of sentence boundary detection method for Turkish
6900Evrak Yönetim Bilgi Sistemi
7000Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
7100NEM SENSÖRÜ VE OTOMATİK ASPİRATÖR UYGULAMASI
7200Kuantum Hesaplama
7300WEB DÜNYASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: AJAX
7400Bilgi Teknolojilerinin Yükseköğretim Kurumlarında Kullanımı ve Üretimi
7500İNTERNET VE ÖZELLİKLE İNTERNET YAYINCILIĞINI DÜZENLEMEK İÇİN ÇÖZÜM: OTOKONTROL MÜ, HUKUK MU?
7600P2P ile Yaşamak
7700Kampüs Ağ Yönetimi
7800TCP/IP’nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI
7900Açık Erişim ve Kütüphaneler
8000Elektronik Bilgi Kaynaklarına Erişimde “ULAKBİM Ulusal Akademik Lisans Girişimi
8100MİMARİ SANAL GERÇEKLİK ORTAMLARINDA ALGI PSİKOLOJİSİ
8200YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNDE OTOMATİK KOD ÜRETİCİLER
8300BİLGİ EKONOMİSİNİN MALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TEORİK ANALİZİ
8400Ali Macar Reis Elektronik Türkiye Atlası
8500Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Stratejileri,Okul türü ve Yaş Değişkenine Göre Eğitimci Görüşleri
8600SAĞLIKLI KENTLEŞME ve GEOTEKNİK KENT BİLGİ SİSTEMİ
8700AKADEMİK BİRİM YÖNETİM SİSTEMİ
8800Tarımsal veritabanı uygulamaları
8900AKILLI KART TEKNOLOJİSİ İLE GÜVENLİK VE KONTROL UYGULAMASI GELİŞTİRME
9000BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ
9100SANAL DÜNYADA DİL SAVAŞLARI
9200AÇIK İLKÖĞRETİM OKULUNUN GELECEĞİ
9300Görme Engelliler için Web Sayfalarında Erişilebilirliğin Sağlanması
9400Açıköğretimde Mobil Öğrenme: Açıköğretim E-öğrenme Hizmetlerinden Mobil Bilişim Aygıtlarıyla Yararlanma Olanaklarının Değerlendirilmesi
9500Kampüslerde ADSL Uygulaması
9600Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığında Uygulanan Uzaktan Eğitimin Karşılaştırılması
9700Mobil Araçlarda Etmen Teknolojisinin Kullanımı
9800FİNANSAL RAPORLAMA SÜRECİNDE GENİŞLEYEBİLİR İŞLETME RAPORLAMA DİLİNİN (XBRL) KULLANILMASI
9900TURİZM ENDÜSTRİSİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMASINDA İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ
10000GRİ SEVİYE RESİMLER ÜZERİNDE RASGELE LSB YÖNTEMİNİ VE SAYI TEORİSİNİ KULLANARAK BİLGİ GİZLEME VE STEGANALİZ
10100Enformasyon Toplumu Sürecinde Dijital Bölünme
10200ASİMETRİK ŞİFRELEME ALGORİTMALARINDA ANAHTAR DEĞİŞİM SİSTEMLERİ
10300Web Tabanlı Yayınlar ve ODTÜ-TV Uygulaması
10400Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanlarının İş Tatmini ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi
10500PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ VE BUNU ETKİLEYEN ETMENLER
10600Ses tanıma teknolojileri kullanılarak telefon simulasyonu uygulaması.
10700Elektronik Ticaret Mesajlaşma Standardı UBL'in KOBİ'ler Tarafından Kullanımı, AB 6.Çerçeve Projesi ABILITIES
10800KOD-GİZLEME ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLEN ÖDEV DEĞERLENDİRME YAZILIMI
10900RISK ORANI YUKSEK VERI YOGUNLGUNA SAHIP GENIS HASTANE AGLARINDA IEEE 802.1x STANDARDI ILE AG GUVENLIGI VE OTOMATIK VLAN YAPILANDIRMALARI
110003 DÖNGÜLÜK SPN ALGORİTMASI İÇİN LİNEER KRİPTANALİZ UYGULAMASI
11100Eğitim Semieri: R Projesi ve Uygulamalı İstatistik
11200E-EĞİTİM YÖNETİŞİM SİSTEMİNDE KÜRESEL ETİK İLKELER
11300İNTERNETİ DOĞRU KULLANIYOR MUYUZ? İNTERNET BAĞIMLISI MIYIZ? ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ RİSK ALTINDA MI?
11400DAML-QEL: Anlamsal Web İçin Bir Ortak sorgu modeli
11500Diyabetik hastaların teknoloji kullanımı üzerine bir değerlendirme
11600Otomatik kontrol sistemleri
11700Dinamik Bölüm Web Sayfası Oluşturmak
11800Pervasive (Sürekli/Yaygın) Teknolojilerde İletişim Altyapısı
11900Sanal Sistemler ve Güvenli Test / Geliştirme Sistemleri için Öneriler
12000SMTP Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Sistemin Yeniden İnşası
12100Web Madenciliği ve Access Dosya Analizi
12200Bilimsel Metin İşleme Amaçlı Alana Özgü Programlama Dili
12300Üniversite Bölüm Bilgi Sistemi
12400Kullanıcı Ağ Erişim Yönetimi
12500Konumsal bazlı resmi belgelerin otomatik üretimi ve internetten sunulması
12600Grid Hesaplama Temel Kavramlar ve Grid Uzerinde Veri Yonetimi
12700AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör
12800İNTERNET ORTAMINDA SUNULAN AÇIKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE ÖĞRENCİLERİN TEKNİK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN MERKEZİ BİR YAKLAŞIM: AÇIKÖĞRETİM E-DESTEK HİZMETİ
12900RISK ORANI YUKSEK VERI YOGUNLUGUNA SAHIP GENIS HASTANE AGLARINDA IEEE 802.1x STANDARDI ILE AG GUVENLIGI VE OTOMATIK VLAN YAPILANDIRMALARI
13000Hipermedya Ortamlarda Öğrenme Stillerine Dayalı Farklı GezintiYapılarının Akademik Başarıya Etkisi
13100Windows XP İçin Shared Computer Toolkit Ürünü
13200KRİPTO ALGORITMALARININ GELİŞİMİ VE ÖNEMİ
13300E-kaynaklar kullanımının akademik çalışmalara sağladığı kolaylıklar
13400Yeni nesil internet protokolü'ne(IPv6) geçişle birlikte internet saldırılarının geleceğine yönelik beklentiler.
13500BİLKENT ÜNİVERSİTESİ’NDE SANAL KAMPÜS OLUŞTURMA SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALAR
13600Fırat Üniversitesi Web Tabanlı Sınav Otomasyonu
13700TR-Grid Girişimi ve e-Altyapı Projesi
13800BÖTE ÖĞRENCİLERİNİN AÇIK KAYNAK KOD VE YAZILIM LİSANSLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
13900Visual Studio Team System
14000SQL Server 2005 ve ASP.NET 2.0
14100XML’in ZAMAN ve YER ETKİNLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
14200Elektronik Seçim Sistemlerinin Tanıtılması ve Mercuri Modelinin Analizi
14300Açık Kaynak Kodlu Yazılımlara Ulakbim Desteği ve Az Bilinen Servislerimiz.
14400Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları
14500Tarımsal Yapılarda Datalogger Kullanımı
14600İTÜ'de Yüksek Başarımlı Hesaplama ve Hesaplamalı Bilim
14700Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Kullanılarak Merkezi Servisler Nasıl Verilebilir?
14800Bilgisayar Ortamında Sulama Suyu Dağıtım Planlaması
14900Hız felaket mi? 32-Bit/64-Bit işlemciler üzerine örnek bir çalışma
15000TUVDBS VİDEO VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ
15100Kullanici dogrulama/yetkilendirme araci olarak LDAP kullanimi
15200ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNDE ARAÇ ROTALARININ TESPİTİNDE EN KISA YOL YAKLAŞIMI: DENİZLİ ÖRNEĞİ
15300TÜRKÇE DOKÜMAN TANIMA SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞILAN KARMAŞIK METİN SATIRLARININ TESPİT EDİLMESİ PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRAN BİR GÖRÜNTÜ ANALİZİ YAKLAŞIMI
15400WEB SİTE TASARIMLARIMLARINDA KULLANILABİLİRLİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ
155003 BOYUTLU ANTİK KENT MODEL ARAŞTIRMASI (LAODİKEİA UYGULAMASI)
15600Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler: Hacettepe Açık Arşiv Uygulaması
15700VERİ TABANI BAĞLANTI AYARLARININ ŞİFRELENEREK XML DOSYASINDA SAKLANMASI
15800Fırat Üniversitesi Web Tabanlı Sınav Otomasyonu (WTSO)
15900Uzaktan Öğrenme için Bir Modelin Tasarlanması
16000SIKIŞTIRILMIŞ ORTAMDA ÇERÇEVE TİPİNE DAYALI GERÇEK ZAMANLI SAHNE DEĞİŞİMİ BELİRLEME
16100ODTÜ Network Yönetimi : 1. Kampus Network ve Network Guvenligi Yonetimi2.
16200Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle, İşbirliği ve Açık Erişim
16300KUŞ GRİBİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ; HALK SAĞLIĞI BİLİŞİMİ NEREDE?
16400GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ'DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA
16500e-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşım Öğrenim Yönetim Sistemleri
16600ULUSLAR ARASI ÇEVRİMİÇİ YÜKSEK ÖĞRETİM VE TÜRKİYENİN DURUMU: ÜNİVERSİTE BİLGİ İŞLEMLERİNE ÖNERİLER
16700Eğitim Sitelerinin Yönetimi
16800Mobil ve Kablosuz Sistemlerde Bilgi Erişim Özellikleri
16900com.tr-edu.tr işbirliği
17000Bir E-Devlet Önerisi Olarak;Ex-Go (Extreme Government) Projesi
17100UZAKTAN ÖĞRENİM TASARIMININ ANA HATLARI
17200Bilgisayar Oyunlarının Öğrencilerin Öğrenme ve Motivasyonuna Olan Etkileri
17300MOBİL TEKNOLOJİLERDE SERVİS TABANLI YAZILIM GELİŞTİRME
17400CBS TABANLI BİR E-DEVLET UYGULAMASI: KONUMSAL BAZLI RESMİ BELGELERİN OTOMATİK ÜRETİMİ VE İNTERNETTEN SUNULMASI
17500Kurumsal Arşivler - Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi: "E-Literature"
17600MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ
17700BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINA BAKIŞ AÇILARI
17800Geçmişten Geleceğe Projeksiyonlar: Bilgi İşlem Birimleri için Yol Haritaları
17900AÇIK KAYNAK KODLU ÇEMRİMİÇİ YAZILIM ARAÇLARI
18000ULUSAL HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE KULLANILAN HAZIR PAKET YAZILIMLARIN ETKİNLİĞİ
18100Ulusal Akademik Ağ Kapsamında bir güvenlik birimi kurulması
18200Açık Erişimin Küresel Boyutları
18300GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE WEB SAYFALARININ İNCELENMESİ
18400Dünyalar kenetlendikçe
18500Türkiey'de Toplu Katalog Çalışmaları; Gelişmeler Işığında Bir Değerlendirme
18600Web Uygulamalarinda Yeni Bir Yaklasim: AJAX
18700Websitelerinde Standartlar Acisindan Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
18800NESNELER ARASINDAKİ UZAYSAL İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
18900SORGU-TABANLI TELSİZ ALGILAYICI AĞLARI SINAMA ORTAMI ÇALIŞMALARI
19000ULANET'in bugünü - Yarınların ULAKNET'i
19100MPLS for Private Networks
19200Ankara Üniversitesi Açik Arşiv Uygulaması
19300Türkçe içerikli web sayfalarındaki yapısal sorunlar
19400Akıllı Sınıf Teknolojileri
19500TÜRKÇE OTOMATİK HECELEME SİSTEMİ VE HECE İSTATİSTİKLERİ
19600Tıp bilisiminin modern tipta yeri (Panel)
19700HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARINDA KESİN BAŞARININ YOLLARI
19800GRID Teknolojileri ve Uygulama Alanları
19900Uzaktan Eğitime Kütüphane Desteği-Model Önerisi
20000GEZGİN KULLANICILARIN VERİTABANI ERİŞİMİ İÇİN BİR BAŞARIM VE GÜVENLİK YÖNTEMİ
20100E-ticaret Nedir ?
20200Bir e-devlet Raporu
20300Fiber'de PMD (Polarization Mode Dispersion)
20400ULAKBİM/Türk Tıp Veri Tabanın Bilimsel İletişim Sürecine Katkısı
20500E-EĞİTİMDE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİNE BİR ÖRNEK (TTKB ÖĞRETMENLER PORTALI)
20600Veri depolama ve yedekleme teknolojileri
20700Giyilebilir Bilgisayarlar ve Güvenlik
20800Mobil ve Kablosuz Aglarda Guvenlik
20900IP İletişiminde yeni nesil çözümler
21000SECURE NETWORKS
21100Güvenliğin Görüntülenmesi, Verilerin Analizi ve Atakların Eş Zamanlı Olarak Durdurulması
21200Endustri Standardi Proliant Sunucular ile Yeni Nesil Teknolojiler
21300Türkçe için Verimli bir Cümle Sonu Belirleme Yöntemi
21400YENİ MİLAT : İNTERNET
21500Açık kaynak kodlu yazılımlarda kullanılabilirlik: tOSSad örneği
21600Fiber Optik Teknolojiye Giriş
21700IPS Teknolojisi ve 3Com cozumu
21800Network Guvenligindeki tehditler ve yeni teknolojiler
21900Kablosuz Yerel Ağlarda Son Gelişmeler ve Yenilikler
22000ETMEN TABANLI PAZARLIK SİSTEMİ İÇİN BİR ÜST VERİ MODELİ
22100verimlilik
22200Yazılım Geliştirme Süreçlerinde Rational
22300High Performance Computing - Innovation drives technology
22400Eclipse Web Tools Platform Projesi
22500Kurumsal Ağlarda Veri Güvenliği ve Veri Sürekliliği (Symantec)
22600IP Telephony
22700NOKTA ÜNİVERSİTE OTOMASYONU
22800Optik Ağ Teknolojisinde Performans Analizi
22900Acik Kaynak Kodlu Kutuphane Yazılımı Koha'nin Yerellestirilmesi: Yakın Acik Kaynak Kodlu Kutuphane Yazılımı Koha'nin Yerellestirilmesi: Dogu Universitesi Uygulaması
23000Turkom-HP Üniversite Başarı Hikayeleri
23100Yeni Nesil Uydu Aglarinda Problemler ve Cozumler
23200Kullanıcı Tarafı Güvenliği (Client Side Security)
23300Yapısal Kablolama da Son Teknolojiler
23400Kablosuz iletişimde yeni standartlar
23500E-Eğitimde Demokratikleşme Hareketlerine Bir Örnek (TTKB Öğretmenler Portalı)
23600Bilgi Toplumu

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente